Rada Instytutu

 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Zastępcy Dyrektora Instytutu

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr Maciej Milczanowski

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

prof. dr hab. Andrzej Piasecki

dr hab. Grzegorz Bonusiak. prof. UR

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

dr Mira Malczyńska – Biały

dr Dominik Szczepański

dr Grzegorz Pawlikowski