Rada Instytutu

 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Zastępcy Dyrektora Instytutu

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr hab. Maciej Milczanowski, prof. UR

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

dr hab. Grzegorz Bonusiak. prof. UR

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR

dr hab. Patryk Pleskot, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

dr hab. Mira Malczyńska – Biały, prof. UR

dr Dominik Szczepański

dr Grzegorz Pawlikowski