Projekty naukowe

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Nauk o Polityce

Kierownik/wykonawcy projektu/zespół projektowy Tytuł projektu Instytucja finansująca Czas realizacji Opis projektu
Informacje o projekcie
Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Rozliczalność władz lokalnych. Raport i debata o stanie gminy jako narzędzie rozliczalności

Narodowe Centrum Nauk, OPUS 23,

Nr projektu: 2022/45/B/HS5/00084
2023-01-16 –
15-01-2026

Opis projektu na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/552947-pl.pdf

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Wykonawcy – Uniwersytet Rzeszowski:
dr Anna Kołomycew
mgr Dominik Boratyn

Wykonawcy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
dr Katarzyna Radzik-Maruszak
mgr Elżbieta Szulc-Wałecka

Wykonawcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak
dr Paweł Antkowiak
Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program „Dialog” nr 0163/2017
2018-2020

http://www.dialog.ur.edu.pl/

Załącznik

Ukazała się publikacja stanowiąca rezultat realizacji projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Dialog” nr 0163/2017.

Książka w formie e-book znajduje się pod tym linkiem.

Kierownik projektu:
dr Anna Kołomycew

Wykonawca:
dr Bogusław Kotarba
   
Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół Narodowy Centrum Nauki
SONATA 10, nr projektu 2015/19/D/HS5/03153
2016-2018 Załącznik
Wykonawca/członek międzynarodowego zespołu badawczego:

dr Anna Kołomycew

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Rozwój współpracy naukowo-badawczej pogranicza polsko-słowackiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2013-2014 Załącznik
Wykonawca/członek międzynarodowego zespołu badawczego:

dr Anna Kołomycew

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Public administration reform in Ukraine: lessons learned from Slovakia and Poland Fundusz Wyszehradzki
V4EaP Standard Grants Project no. 21250090
 

Strona internetowa projektu:

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/projekty/ivf-project

Lista uczestników projektu

Kalendarz projektu

Warsztaty - 7-8 listopada 2013,
IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE - COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND ITS SOCIAL ENVIRONMENT

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Wykonawcy:

dr Anna Gąsior-Niemiec

dr Radosław Grabowski

dr Anna Kołomycew

dr Bogusław Kotarba

Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim Narodowe Centrum Nauki
nr projektu: NN114250039
2010-2013 Załącznik