Zakład Polityki Gospodarczej

Kierownik

dr hab. Dariusz Zając, prof. UR

Liczba pracowników

8 osób

Dane kontaktowe

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
Zakład Polityki Gospodarczej
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów 

Sekretariat: mgr inż. Adam Kielar
email: akielar@ur.edu.pl
Tel. 17 872 16 85