Współpraca z otoczeniem

Pracownicy KEiZ uczestniczyli w:

 • Dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR:
  • Realizacji szkoleń „European Business Competence” Licence, projekt "Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego" finansowanym ze środków Unii Europejskiej, 2007, IMC Polska, SPP , Rzeszów, 2008,
  • Realizacji szkoleń ,,Europejskie kwalifikacje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego” ZPORR woj. Podkarpackie, PUP Rzeszów, 2008,
  • Realizacji Projektu  „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów, 2006,
  • Prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych ,,Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”, nr KSI – POKL 04.01.01-00-426/08,
  • Kształceniu na kierunku Ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW, moduł zorientowany na poszerzenie kwalifikacji zawodowych i  specjalistycznych umiejętności w ramach Projektu ,,Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”, projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS,
  • Ekspert Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze Ekonomii oraz Organizacji i zarządzania, Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii.