Obronione rozprawy doktorskie

 

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Promotor

Powołana komisja (recenzentów)

Rok 1998

Jerzy Jestal

„Tożsamość narodowa młodzieży regionu południowo – wsch. Polski”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. J. Chłopecki

Prof. dr hab. H. Kubiak

Prof. dr hab. J. Sadowski

Rok 2000

Barbara Marek–Zborowska

„Prywatni przedsiębiorcy Rzeszowa. Kapitaliści, klasa średnia? Struktury wartości.”

Prof. dr hab.
D. Markowski

Prof. dr hab. M. Malikowski

Dr hab. G. Matuszak, prof. UŁ

Rok 2001

Władysław Tabasz

„Etniczno – kulturowe aspekty funkcjonowania mniejszości ukraińskiej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej”

Dr hab.

Z. Stachowski, prof. UR

Prof. dr hab. K. Sowa

Prof. dr hab.M. Wieruszewska

Rok 2002

Sławomir Solecki

„Przestrzeń społeczna miasta Rzeszowa w procesie przemian społecznych
w latach 1990 – 1998”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Dr hab. A. Majer, prof. UŁ

Prof. dr hab. A. Sadowski

Rok 2004

Janusz Piegza

„Chłopi – robotnicy regionu południowo – wschodniego wobec perspektywy kapitalistycznych przekształceń polskiej wsi”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Dr hab. Z. Seręga, prof. UJ

Dr hab. S. Kłopot, prof. UWr

Paweł Walawender

„Absolwenci szkół wyższych regionu peryferyjnego wobec rynku pracy. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. J. Chłopecki

Prof. dr hab.
M. Szczepański (UŚ)

Jerzy Michno

„Społeczno – gospodarcze aspekty procesu restrukturyzacji polskiej gospodarki w regionie południowo – wschodnim (na przykładzie wybranych firm Rzeszowa)”

Prof. dr hab.
S. Marczuk

Prof. dr hab. J. Chłopecki (UR)

Prof. dr hab.
M. Szczepański (UŚ)

Rok 2005

Renata Kluska

„Kapitał indywidualny
i społeczny przedsiębiorców Podkarpacia w procesie tworzenia gospodarki rynkowej”

Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

Prof. dr hab. M. Malikowski

Prof. dr hab. B. Jałowiecki

Rok 2007

Agata Nijander–Dudzińska

„Mechanizmy funkcjonowania władz miejskich Rzeszowa
w okresie transformacji (analiza socjologiczno – politologiczna)”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Dr hab. A. Majer, prof. UŁ

Prof. dr hab. J. Chłopecki

Rok 2009

Barbara Przywara

„Więzi społeczne
w rzeczywistości wirtualnej”

Prof. dr hab.
J. Chłopecki

Prof. dr hab. L. Haber

Prof. dr hab. T. Goban – Klas (UJ)

Elżbieta Inglot–Brzęk

„Powstawanie klasy średniej. Studium „białych kołnierzyków” Rzeszowa”

Prof. dr hab.
D. Markowski

Prof. dr hab. L. Haber

Dr hab. J. Leszkowicz – Baczyński,  prof. WSzNHiDz

Krzysztof Malicki

„Społeczna pamięć przeszłości w przestrzeni Podkarpacia i postawach wybranych jego mieszkańców”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Ks. dr hab. W. Jedynak, prof. UR

Prof. dr hab. A. Sadowski

Rok 2010

Małgorzata Bozacka

„Proces ekskluzji klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
a formowanie się underclass”

Prof. dr hab.
D. Markowski

Prof. dr hab. K. Frysztacki(UJ)

Ks. dr hab. W. Jedynak,
prof. UR

Hubert Kotarski

„Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Dr hab. J. Bartkowski,
prof. UW

Prof. dr hab. A. Sadowski

Rok 2011

Mariusz Palak

„Przemiany przestrzenne, gospodarcze i kulturowe
w strefie podmiejskiej Rzeszowa po roku 1989”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Dr hab. A. Majer, prof. UŁ

Dr hab. Stanisław Kłopot, prof. UWr

Rok 2012

Karolina Cynk

„Etyczne i społeczne konsekwencje niektórych osiągnięć nowoczesnej biotechnologii”

Prof. dr hab.
A. Bobko

Ks. dr hab. W. Jedynak, prof. UR

Ks. dr hab. G. Hołub,
prof. UP (UP JP II
w Krakowie)

Prof. dr hab. G. Bartosz

Agata Kotowska

Prasa polska wobec Ukrainy
i Ukraińców w latach 1990 – 2008

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. B. Grott (UJ)

Dr hab. J. Malczewski,
prof. UR

Adam Kulczycki

„Stosunek duchowieństwa greckokatolickiego do Polski
i Polaków w latach 1939-2011”

Ks. dr hab.
W. Jedynak, prof. UR

Prof. dr hab. R. Drozdowski (UAM)

Prof. dr hab. M. Malikowski

Sławomir Wilk

„E-administracja
w społeczeństwie informacyjnym. Model
a rzeczywistość, na przykładzie województwa podkarpackiego”

Prof. dr hab.
L. Haber

Prof. dr hab. M. Malikowski

Prof. dr hab. T. Goban-Klas

Rok 2013

Katarzyna Garwol

„Technologia informatyczna źródłem patologii
w społeczeństwie informacyjnym. Studium na przykładzie środowiska rzeszowskich informatyków”

Prof. dr hab.
L. Haber

Dr hab. M. Gitling, prof. UR

Prof. dr hab. S. Partycki (KUL)

Alla Karnaukh

„Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych zbiorowościach na Zaporożu”

Dr hab.
D. Wojakowski, prof. UR

Prof. dr hab. A. Sadowski (UwB)

Prof. dr hab.
D. Niedźwiedzki (UJ)

Zenona Krupa

”Czytelnictwo
w społeczeństwie informacyjnym (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. L. Haber

Prof. dr hab. J. Kołodziejska

Magdalena Pokrzywa

„Ubóstwo i wykluczenie społeczne w województwie podkarpackim”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Ks. dr hab. W. Jedynak, prof. UR

Dr hab. J. Grotowska–Leder, prof. UŁ

Rok 2014

Jarosław Kinal

„Internetowe platformy komunikacyjne jako nowe zjawisko społeczne”

Dr hab.
Z. Rykiel,
prof. UR

Dr hab. M. Gitling, prof. UR

Dr hab. M. Magoska,
prof. UJ

Rok 2015

Hubert Kawalec

„Społeczne aspekty marki miejsca”

Dr hab.
Z. Rykiel,
prof. UR

Prof. dr hab. B. Jałowiecki

Prof. dr hab.

M. Szczepański

Magdalena Niemiec

„Społeczne aspekty funkcjonowania lokalnej administracji publicznej (na przykładzie powiatu leżajskiego i łańcuckiego”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. Cz. Sikorski (UŁ)

Dr hab. M. Gitling, prof. UR

Magdalena Skiba

„Autonomia naukowa
w polskiej socjologii
i doświadczeniu nauczycieli akademickich”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. A. Bobko

Dr hab. A. Jabłoński,
prof. KUL

Renata Pomarańska

„Martyrologia Polaków na kresach południowo – wschodnich w latach 1939 – 1945. Studium socjologiczne”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Prof. dr hab. B. Grott

(AE w Łodzi)

Ks. dr hab. W. Jedynak,
prof. UR

Barbara Cienki

„Społeczne uwarunkowania biegu życia (na przykładzie seniorów w województwie podkarpackim)”

Prof. dr hab.
M. Malikowski

Ks. dr hab. W. Jedynak, prof. UR

Prof. dr hab. E. Hajduk

Dominik Porczyński

Realne i wirtualne kręgi społeczne. Socjologiczna analiza użytkowników gier fabularnych.

Dr hab. D. Wojakowski,
prof. UR

Prof. dr hab. T. Szlendak

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ

Rok 2016

Seweryn Kapinos

„Tożsamość społeczno – kulturowa emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii na przykładzie hrabstwa Hertfordshire”

Ks. dr hab.
W. Jedynak,
prof. UR

Prof. dr hab. D. Walczak–Duraj (UŁ)

Prof. dr hab. L. Haber
(WSZiB w Krakowie)

Rok 2017

Marek Sobota

„Pogrom kielecki i jego kontekst społeczno-historyczny w świadomości mieszkańców Kielc”

Prof. dr hab. Marian Malikowski

Dr hab. Stanisław Kłopot, prof. UWr,

Prof. dr hab. Jan Róg (UR)

Marek Motyka

"Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)"

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

Prof. dr hab. Kazimiera Wódz (UŚ)
Dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP

Magdalena Szpyt

"Przemiany wsi w latach 1990-2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego"

prof. dr hab. Marian Malikowski

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach

Monika Puchalska

"Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki"

prof. dr hab. Marian Malikowski

dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

Katarzyna Lenkiewicz

"Wybrane elementy sztuki w południowo-wschodnich powiatach województwa podkarpackiego. Analiza socjologiczna"

dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR

Rok 2018

Monika Łagowska-Cebula

"Świat społeczny pełnosprawnych
i niepełnosprawnych sportowców oraz jego legitymizacje"

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

dr hab.Paweł Boryszewski,
prof. APS
dr hab. Hubert Kaszyński, UJ

Malwina Misiąg

"Tożsamość i trajektorie biograficzne kobiet doświadczających przemocy"

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

dr hab. Katarzyna Ornacka, UJ
ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, UKSW

Estera Machowska

„Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych aspektach organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Studium socjologiczne”

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, UŚ

dr. hab. Leszek Karczewski, prof. PO

Anita Leszczyszyn

„Znaczenie zaufania w kształtowaniu stosunków międzyludzkich w organizacji (Studium socjologiczne na przykładzie wybranych organizacji)”

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

prof. dr hab. Marek Bugdol, UJ

prof. dr hab. Lesław H. Haber (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)

Rok 2019

 

 

Gabriela Brzozowska

 

"Film fabularny jako element systemu medialnego - socjologiczna analiza oferty kin i telewizji w Polsce"

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR

promotor pomocniczy
dr Jarosław Kinal

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, UAM
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, WSIiZ w Rzeszowie


prof. dr hab. Marek Sokołowski, UWM

 

 

 

Dariusz Czekaj

 

 

"Wojsko a społeczność lokalna - wzajemne relacje. Studium przypadku na przykładzie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich"

 

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz

Promotor pomocniczy

dr Aneta Baranowska, UKW w Bydgoszczy

 

dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr

dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW w Bydgoszczy

 

Ewa Depa

 

"Struktura i funkcje wartości organizacyjnych w kierowaniu zasobami ludzkimi"

 

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP im. KEN w Krakowie

dr hab. Robert Geisler, prof. UO

Anna Szkoła

„Ks. prof. Aleksander Wóycicki prekursorem i współtwórcą socjologii polskiej”

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

 

Promotor pomocniczy

dr Elżbieta Kolasińska – UG

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj UJ

 

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański emerytowany prof. KUL

Joanna Woźniak

„Rola kapitału społecznego klastrów prowadzących działalność w zakresie inteligentnych specjalności województwa podkarpackiego”

dr hab. Maciej Gitling prof. UR

dr hab. Robert Geisler, prof. UO

 

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz

Mariola Kinal

Kultura organizacyjna w wybranych instytucjach oświatowych w Rzeszowie. Analiza socjologiczna”

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR

dr hab. Ewelina Malinowska, prof.UŁ

dr hab. Jarosław Flis, UJ
w Krakowie

2020

Kinga Sulejman

Partycypacja polityczna w biografiach kobiet na przykładzie samorządu terytorialnego

Dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Prof. dr hab. Anna Kwak

Prof. dr hab.Krystyna Slany

 

Iwona Rzeszutek

ROLA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W INTEGRACJI PRACOWNICZEJ (Studium socjologiczne na przykładzie wybranych organizacji województwa podkarpackiego)

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

 

dr hab. Stanisław Kłopot, prof. UWr. - Uniwersytet Wrocławski.

 


Rafał Waśko

Efekt trzeciej osoby a wpływ przekazów
medialnych na podstawie opinii
studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Zbigniew
Rykiel, prof. UR

Promotor
pomocniczy
dr Krzysztof Piróg

Dr hab. Kazimierz Krzysztofek,
prof. Uniwersytetu SWPS w
Warszawie

Prof. dr hab. Tomasz Goban-
Klas – Uniwersytet Jagielloński


2021

Małgorzata Zatorska-
Zoła

Świat społeczny Anonimowych
Alkoholików

dr hab. Andrzej
Lipczyński, prof
UR


Promotor
pomocniczy
dr Marek Motyka

dr hab. Adam Bartoszek prof.
UŚ - Uniwersytet Śląski w
Katowicach.


dr hab. Marek Niezabitowski
prof. PŚ - Politechnika Śląska
w Zabrzu.

Bogumił Jedynak

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Dąbrowa Tarnowska. Studium socjologiczno-historyczne.

 

 

dr hab Eugeniusz Moczuk, prof PRz

 

Promotor pomocniczy

dr Hanna Sommer

dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. WSBP – Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

dr hab. Jan Maciejewski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

Beata Agnieszka Jamrógiewicz

Świat społeczny twórców sztuki z chorobą Parkinsona

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

dr hab. Dobroniega Głębocka, prof. UAM w Poznaniu
 
dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ w Katowicach

Skawina Barbara

Przystosowanie społeczne osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Analiza socjologiczna.

dr hab. prof UR. Andrzej Lipczyński

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska- Butrym - UMCS w Lublinie

 

dr hab. Jarosław Barański - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rok 2022

Agata Sulikowska-Dejena

Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim.

dr hab. Dariusz Wojakowski prof. AGH

dr hab. Przemysław Kisiel Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr hab. Marcin Dębicki Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab. Paulina Rojek-Adamek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Krzysztof Jamroży

Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego

ks. dr hab. W. Jedynak, prof. UR

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Pokrzywa

dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB Politechnika Białostocka


Rok 2023

Iwona Słota

Tożsamość narodowa ukraińskich studentów studiujących w południowo-wschodniej Polsce

prof. dr hab. Serhiy Troyan

prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Iryna Drozd

Opieka nad osobą chorą psychicznie w biografii opiekuna rodzinnego w Polsce i na Ukrainie

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Rok 2024

Sławomir Bździuch

Znaczenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów rzeszowskich uczelni (Studium socjologiczne)

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

dr hab. Marek Niezabitowski, prof. PŚ - Politechnika Śląska w Gliwicach

dr Marta Kisała-Bednarz

Pamięć przeszłości a tożsamość narracyjna byłych mieszkańców nieistniejących miejscowości w województwie podkarpackim oraz ich potomków

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

prof. dr hab. Kaja Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Andrzej Szpociński,

 

Polska Akademia Nauk prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Uniwersytet SWPS

dr Joanna Niewiadomska-Kocik

Funkcje społeczne muzyki. Analiza socjologiczna działań pilotażowych w szkołach muzycznych w latach 2012-2016

dr hab. Krystyna Leśniak–Moczuk, prof. UR

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku