Turystyka i rekreacja

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.  Podczas studiów, uzyskują niezbędne kompetencje zawodowe przydatne przy dostosowywaniu ofert turystycznych do potrzeb i preferencji różnych środowisk społecznych oraz przy dokonywaniu analiz mechanizmów rynkowych.

Perspektywy zawodowe:

  • biura podróży,
  • hotele,
  • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne,
  • ośrodki odnowy biologicznej,
  • gospodarstwa agroturystyczne,
  • administracja samorządowa,
  • organizacje społeczne,
  • fundacje oraz stowarzyszenia.