Malarstwo

Nazwa kierunku

Malarstwo

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku malarstwo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Głównym celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

W trakcie studiów na kierunku malarstwo student uzyskuje wysokie umiejętności warsztatowe, zarówno w zakresie klasycznych technik malarskich jak i cyfrowych technologii obrazowania. Zdobywa także wiedzę z zakresu historii sztuki, teorii obrazu, filozofii sztuki, krytyki i strategii artystycznych, co daje mu wszechstronne przygotowanie do podejmowania wyzwań związanych z działalnością w przestrzeni publicznej, jej plastycznej aranżacji, jaki i tworzenie autorskich wypowiedzi artystycznych prezentowanych na wystawach i wzbogacających kulturę regionu i kraju.

Opis specjalności

Specyfika studiów zależy od wyboru przedmiotów kierunkowych.

Student w semestrze 3 wybiera dwie pracownie, po jednej spośród dwóch grup pracowni do wyboru:

1. Pracownia obrazu I – III ( Pierwsza grupa pracowni prowadzi do wykonania pracy dyplomowej zrealizowanej na bazie klasycznego warsztatu malarskiego, a prowadzą do niego programy następujących pracowni obrazu)

-  Pracownia obrazu I - malarstwa sztalugowego

-  Pracownia obrazu II - form ekspresji plastycznej

-  Pracownia obrazu III -malarstwa monumentalnego

2. Pracownia obrazu IV – VI (Druga grupa pracowni do wyboru, w których realizuje się dyplom, to zajęcia, z programem obejmującym działania artystyczne z obszarów interdyscyplinarnych, performatywnych, technik komputerowych i multimediów)

-  Pracownia obrazu IV - interdyscyplinarnej pracowni multimedialnej

-  Pracownia obrazu V – transgresji artystycznej

-  Pracownia obrazu VI – rysunku eksperymentalnego

Obowiązkiem studenta jest realizacja dyplomu w każdej z dwóch grup pracowni obrazu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Malarstwo, posiada wykształcenie z zakresu dziedziny sztuka, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Potrafi wykorzystać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej, organizowania wystaw indywidualnych, udziału w konkursach krajowych i zagranicznych. Może zajmować się oprawą iluminacyjną (mapping) masowych wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, działa w przestrzeni urbanistycznej, tworząc monumentalne realizacje malarskie (murale, grafiti, itp.). Realizuje interdyscyplinarne i multimedialne projekty. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej malarstwo i jemu pokrewne sztuki, w instytucjach kultury (muzea, galerie, centra kultury, itp.). Absolwent może kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej  lub na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • instytucjach kultury,
  • zakładach poligraficznych i wydawnictwach,
  • studiach filmowych i telewizyjnych,
  • zespołach współpracujących z podmiotami trzeciego sektora działającymi w obszarze kultury,
  • firmami z obszaru przemysłów kreatywnych związanych z kulturą i nowymi technologiami,
  • agencjach reklamowych i marketingowych,
  • agencjach fotograficznych
  • studiach deweloperskich

Absolwenci kierunku malarstwo to nie tylko artyści, lecz także fachowcy, którzy mogą się zatrudnić w praktycznie każdym sektorze gospodarczym. Absolwent może współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami, którym zależy na oryginalnej promocji oraz reklamie. Kreatywni absolwenci kierunku malarstwo znajdą zatrudnienie w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej na rynku nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym.