Nanotechnologia

Nazwa kierunku

Nanotechnologia

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne, studia inżynierskie

Opis kierunku

Nanotechnologia to interdyscyplinarny kierunek studiów pozwalający na projektowanie, wytwarzanie i aplikowanie nowoczesnych materiałów, w skali zbliżonej do wielkości atomu, w przemyśle zaawansowanych technologii.

Nanotechnologia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin, łącząc w sobie m.in. inżynierię materiałową, fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację i informatykę.

Opis specjalności

Kierunek Nanotechnologia oferuje dwie specjalności:

Materiały dla ekoenergetyki” oraz „Nanomateriały w kosmetologii”, obierane przez studentów w trakcie czwartego semestru studiów.

Specjalność: „Materiały dla ekoenergetyki” związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań niezbędnych dla postępującej transformacji energetycznej. Dostarczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wdrażania produktów oraz usług wykorzystywanych w obszarze generowania, magazynowania i zarzadzania „czystą energią”.

Specjalność: „Nanomateriały dla kosmetologii” wprowadza studenta w aspekty wykorzystania nanomateriałów  w przemyśle kosmetycznym. Dostarczy wiedzy z zakresu wytwarzania nanomateriałów oraz ich oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po zakończeniu studiów inżynierskich będzie posiadać:

  • interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie, wytwarzanie oraz  weryfikowanie nowych materiałów i nanomateriałów wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu takich jak: ekoenergetyka, bioinżynieria, biomedycyna, kosmetologia, mikro i nanoelektronika, farmaceutyka itp.;
  • umiejętności pozwalające na wykorzystanie zaawansowanych metod i technik badawczych stosowanych do weryfikacji obiektów o obniżonej wymiarowości;
  • wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wykonywaniem symulacji przy wykorzystaniu specjalizowanego oprogramowania.

Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu nanotechnologii.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • polskich i zagranicznych firmach produkcyjnych, wdrażających innowacyjne technologie (sektor hi-tech) z zakresu nanotechnologii i inżynierii materiałowej;
  • firmach związanych z przemysłem lotniczym, nowoczesnym przemysłem maszynowym i chemicznym;
  • firmach reprezentujących przemysł z zakresu odnawialnych źródeł energii, przemysł optoelektroniczny;
  • specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych;
  • instytutach naukowych;
  • centrach zaawansowanych technologii;
  • instytucjach administracji;