Grafika

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Grafika

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

Opis kierunku

Studia na kierunku grafika to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Głównym celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku Grafika jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Wykształceni wykwalifikowani graficy, będą dysponować nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim rozległymi umiejętnościami m. in. z zakresu: grafiki warsztatowej, projektowania, rysunku, malarstwa, grafiki 3d, multimediów. Studenci w całym toku kształcenia zetkną się z szeregiem zajęć praktycznych oraz warsztatowych, które będą rozwijać ich zdolności artystyczne.  

Opis specjalności

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Student/ka w semestrze 5 dokonuje wyboru jednego z dwóch przedmiotów z planu studiów: Media rysunkowe (ilustracja) lub Malarska Pracownia Interdyscyplinarna.

W semestrze 7 student/tka wybiera po jednej pracowni dyplomowej z grupy przedmiotów kierunkowych do wyboru

 • Magisterska Pracownia Artystyczna:
  • Pracownia projektowa I
  • Pracownia projektowa II
  • Pracownia multimedialna
 • Magisterska Pracownia Artystyczna:
  • Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
  • Pracownia grafiki warsztatowej druku wklęsłego
  • Pracownia grafiki warsztatowej druku płaskiego
  • Pracownia grafiki warsztatowej druku cyfrowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/Absolwentka kierunku Grafika, studia jednolite magisterskie zna kontekst historyczny i kulturowy dyscypliny artystycznej i jej związek z obszarami współczesnego życia. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzega znaczenia sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Opanował umiejętność wykorzystania w pracy artystycznej technik druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów. Jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem komputera, (bardzo dobra znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny). Potrafi wykorzystać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące projektowania i realizowania prac artystycznych. Posiada umiejętności pracy w zespole. Jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Może także podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach graficznych,
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,
 • instytucjach kultury.
 • klasyczne i nowe media.

Absolwenci kierunku Grafika to nie tylko artyści, lecz także rzemieślnicy, którzy zatrudnić mogą się w praktycznie każdym sektorze gospodarczym. Absolwent może współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami, którym zależy na promocji oraz reklamie, pracować w agencjach marketingowych, kreatywnych, czy reklamowych. Graficy znajdą kreatywne zatrudnienie w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej na arenie nie tylko lokalnej, ale i międzynarodowej – będą to teatry (projekty plakatów, afiszów, współtworzenie scenografii), galerie sztuki i instytucje zajmujące się promocją sztuki. Zdobyte wykształcenie daje możliwość zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych, biurach projektowych i wiele innych.