Jazz i muzyka rozrywkowa

Więcej informacji tutaj

Nazwa kierunku

Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, potrzebnym do wielu projektów i wykonywanych czynności. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną, wyposażających studenta w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.     

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa według jego pomysłodawców powinien posiadać wiele możliwości zatrudnienia. Po zakończeniu poszczególnych etapów studiów posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do poruszania się w szeroko rozumianym wykonawstwie muzyki wokalnej i instrumentalnej w sferze od solisty poprzez kameralistę do muzyka orkiestrowego wszelkich formacji typowych dla muzyki estradowej. Uprawnienia muzyków nie ograniczają się tylko do sfery muzyki rozrywkowej. Uzyskany dyplom absolwenta kierunku uprawnia do poruszania się we wszelkich połaciach sztuki muzycznej, w tym także muzyki klasycznej. Otwieranie w Rzeszowie kolejnych, miejskich i prywatnych placówek kulturalnych powoduje zapotrzebowanie na instruktorów, prowadzących wszelkie zespoły i różnorodne zajęcia muzyczne. Jednak spora część absolwentów związana jest z formacjami, które działają w innych ośrodkach lub prowadzą ogólnopolską działalność koncertową. Kierunek Jazz i muzyka rozrywkowa stara się reagować na rynkowe potrzeby, co można zauważyć corocznymi korektami programu nauczania pod takim kątem, aby oferta studiów była zawsze aktualna i atrakcyjna dla potencjalnego studenta. Profil praktyczny jest niewyczerpanym źródłem godzin spędzonych przy instrumencie, przy realizacji projektów artystycznych i wszelkich przedsięwzięć. Nabyte praktyczne doświadczenie zapewnia studentom kadra złożona ze znakomitych polskich instrumentalistów, co z pewnością przyczynia się do dużego zainteresowania studiami. Najlepszą rekomendacją pięciu lat działalności kierunku są jego absolwenci – zwycięzcy wielu renomowanych konkursów zarówno w kategoriach solistów jak i zespołów.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach kulturalnych,
 • orkiestrach  symfonicznych,
 • orkiestrach kameralnych,
 • orkiestrach i big bandach wykonujących muzykę rozrywkową,
 • teatrach muzycznych,
 • studiach nagraniowych, jako muzyk sesyjny,
 • charakterze solisty,
 • prywatnych szkołach i ogniskach muzycznych.

 

Nazwa kierunku

Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom i forma studiów

Studia II stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia. Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, pozwalającym na pracę w każdych warunkach. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną dojrzałego artysty, wyposażamy go również w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa według jego pomysłodawców powinien posiadać wiele możliwości zatrudnienia. Po zakończeniu poszczególnych etapów studiów posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do poruszania się w szeroko rozumianym wykonawstwie muzyki wokalnej i instrumentalnej w sferze od solisty poprzez kameralistę do muzyka orkiestrowego wszelkich formacji typowych dla muzyki estradowej. Uprawnienia muzyków nie ograniczają się tylko do sfery muzyki rozrywkowej. Uzyskany dyplom absolwenta kierunku uprawnia do poruszania się we wszelkich połaciach sztuki muzycznej, w tym także muzyki klasycznej. Otwieranie w Rzeszowie kolejnych, miejskich i prywatnych placówek kulturalnych powoduje zapotrzebowanie na instruktorów, prowadzących wszelkie zespoły i różnorodne zajęcia muzyczne. Jednak spora część absolwentów związana jest z formacjami, które działają w innych ośrodkach lub prowadzą ogólnopolską działalność koncertową. Kierunek Jazz i muzyka rozrywkowa stara się reagować na rynkowe potrzeby, co można zauważyć corocznymi korektami programu nauczania pod takim kątem, aby oferta studiów była zawsze aktualna i atrakcyjna dla potencjalnego studenta. Profil praktyczny jest niewyczerpanym źródłem godzin spędzonych przy instrumencie, przy realizacji projektów artystycznych i wszelkich przedsięwzięć. Nabyte praktyczne doświadczenie zapewnia studentom kadra złożona ze znakomitych polskich instrumentalistów, co z pewnością przyczynia się do dużego zainteresowania studiami. Najlepszą rekomendacją pięciu lat działalności kierunku są jego absolwenci – zwycięzcy wielu renomowanych konkursów zarówno w kategoriach solistów jak i zespołów.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach kulturalnych,
 • orkiestrach  symfonicznych,
 • orkiestrach kameralnych,
 • orkiestrach i big bandach wykonujących muzykę rozrywkową,
 • teatrach muzycznych,
 • studiach nagraniowych, jako muzyk sesyjny, aranżer, producent,
 • studiach projektowych, jako obsługa systemów rejestrujących typu DAW,
 • charakterze solisty,
 • prywatnych szkołach i ogniskach muzycznych.