Elektroradiologia

Nazwa kierunku

Elektroradiologia

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Zasadniczymi celami  kształcenia na studiach I stopnia na kierunku elektroradiologia jest:

 • przygotowanie wykwalifikowanej kadry do świadczenia wysokiej jakości usług diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu elektroradiologii,
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie ich do permanentnego doskonalenia się,
 • przygotowanie studentów do prowadzenia badań w elektroradiologii celem wzbogacenia teorii i praktyki zawodowej, a także rozwijania badawczego i ich profesjonalnego rozwoju.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie budowy anatomicznej i fizjologii człowieka, badań z zakresu elektroradiologii oraz ochrony radiologicznej. Wykazuje się biegłością w przeprowadzaniu badań i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej. Dokonuje analizy wykonywanych badań zgodnie z obowiązującym systemem zapewniania jakości. Posiada umiejętności współpracy w zespole diagnostycznym i terapeutycznym, a także podejmowania decyzji w sytuacjach nietypowych. Nawiązuje i utrzymuje kontakt z chorym. Przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

 • publicznych i prywatnych zakładach radiologii w pracowniach:
  • mammograficznych,
  • badań naczyniowych,
  • tomografii komputerowej,
  • rezonansu magnetycznego,
  • medycyny nuklearnej,
  • elektrokardiografii,
  • elektroencefalografii,
  • audiologii,
  • spirometrii,
  • densytometrii,
  • radioterapii
 • innych zakładach/instytucjach wykorzystujących aparaturę generującą promieniowanie rtg, ultradźwięki i izotopy.