Nazwa kierunku

Agroleśnictwo

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu. Agroleśnictwo to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych, zwiększenie sekwestracji węgla oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk rolniczych i leśnych.

Absolwent agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o  charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • sektorze rolniczym,
  • sektorze leśnym,
  • administracji rządowej i samorządowej w tym również w związanej z ochroną środowiska terenów rolniczych i leśnych,
  • doradztwie na stanowiskach związanych z innowacyjnym użytkowaniem tych terenów.