Wykłady ogólne

Plan wykładów ogólnych UTW-UR w roku akad.2022/2023:

Od 25 października 2022 r. wykłady będą odbywać się we wtorki o godz. 17.00 w auli głównej UR, bud. A-1 lub jeśli zawieszone będą zajęcia stacjonarne - zdalnie, na platformie MS Teams.

Aktualne informacje – m.in. dotyczące trybu prowadzenia wykładu (stacjonarnie/zdalnie) i zmian w planie wykładów – można sprawdzić na stronach UTW-UR pod adresem /uniwersytet/utw, w zakładce „Wykłady ogólne”.

Wykaz użytych skrótów kolegiów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego:

KNH – Kolegium Nauk Humanistycznych:
IH – Instytut Historii; IN – Instytut Neofilologii; IF – Instytut Filozofii; ISP – Instytut Sztuk Pięknych; IPiD – Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa;                 IM – Instytut Muzyki.

KNM – Kolegium Nauk Medycznych:
INM – Instytut Nauk Medycznych; INoZ – Instytut Nauk o Zdrowiu, INoKF – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej.

KNS – Kolegium Nauk Społecznych: IP – Instytut Pedagogiki.

KNP – Kolegium Nauk Przyrodniczych:
INF – Instytut Nauk Fizycznych; IIM – Instytut Inżynierii Materiałowej; INROiKŚ – Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

 

II sem. 2022/2023:

Termin:

Tytuł wykładu:

Wykładowca:

14.02.2023

Pierwsza pomoc przedmedyczna w wybranych sytuacjach zagrożenia zdrowia    i życia człowieka.

dr Maciej Brożyna,               KNM INoKF

21.02.2023

Turystyka pielgrzymkowa i religijna osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, KNM INoKF

28.02.2023

Wpływ aktywności fizycznej na sferę funkcjonalną organizmu człowieka starszego.

dr Robert Czaja,                  KNM INoKF

07.03.2023

Homo interneticus – współczesny analfabeta funkcjonalny.

dr hab. prof.UR Wojciech Walat, KNS IP

14.03.2023

Nauczanie i uczenie się języka obcego: perspektywa światowa i krajowa.

prof. dr hab. Liliya Morska,    KNS IP

21.03.2023

Przemiany współczesnej rodziny – możliwości, zagrożenia i wyzwania.

dr Ewa Tłuczek-Tadla,           KNS IP

28.03.2023

Transmisja pokoleniowa zachowań w rodzinie. Czy to geny, czy wpływ oddziaływań ze strony innych?

dr Danuta Ochojska,             KNS IP

04.04.2023

Ziemianie, muzyka i ich galicyjskie rezydencje w XIX i XX wieku.

dr Kinga Fink,                       KNH IM

18.04.2023

Kiedy muzyka łączy się ze słowem.                     O figurach retorycznych w renesansowej muzyce wokalnej.

dr Katarzyna Sobas,             KNH IM

25.04.2023

Muzyko, co chcesz nam powiedzieć?                   O retoryce w muzyce baroku.

dr Leszek Pelc,                      KNH IM

09.05.2023

Implikacje dzieł Kopernika.

dr Małgorzata Klisowska,     KNP, IIM

16.05.2023

Kosmiczna kolizja.

dr hab. prof.UR Rafał Hakalla, KNP INF

23.05.2023

Krajobraz wielu zmysłów na przykładzie parków kieszonkowych w Krakowie.

dr inż. arch. Anna Sołtysik,   KNP INROiKŚ

30.05.2023

Czy cmentarz musi się źle kojarzyć?                    O potencjale rzeszowskich nekropolii jako ogrodów pamięci.

dr inż. Anita Poradowska,     KNP INROiKŚ

 

I sem, 2022/2023:

Termin

Tytuł wykładu

Wykładowca

18.10.2022

Ignacy Łukasiewicz – Szejk z Galicji.

/wykład inauguracyjny/

prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak

25.10.2022

Początek wszechświata – ewolucja czy stworzenie?

ks. dr hab. prof.UR Mirosław Twardowski, KNH, IH

08.11.2022

Judaizm i kultura żydowska.

dr hab. prof.UR Wacław Wierzbieniec, KNH, IH

15.11.2022

Kościół zachodni i jego kultura.

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, KNH, IH

22.11.2022

Kościół wschodni i jego kultura.

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, KNH, IH

29.11.2022

Islam i kultura islamu.

dr hab. prof.UR Krzysztof Mroczkowski, KNH, IH

06.12.2022

Fizjologia starzenia się.

mgr Filip Wołoszyn,         KNM, INM

13.12.2022

Metody walki z depresją.

dr Andżelina Wolan-Nieroda, KNM, INoZ

20.12.2022

Udar mózgu – czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie.

dr Justyna Leszczak,        KNM, INoZ

10.01.2023

Krajobraz amerykański (regiony USA wraz z charakterystyką mniejszości etnicznych).

dr hab. prof.UR Małgorzata Martynuska, KNH, IN

17.01.2023

Doktryna prawa narodów Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza.

dr hab. prof.UR Krzysztof Bochenek, KNH, IF

24.01.2023

„Salonem plakatu jest ulica” –             o fenomenie polskiego plakatu.

dr Anna Steliga,            KNH, ISP

31.01.2023

Podkarpacie i Rzeszów w poł. XIX w.   w pamiętnikach Franciszka Salezego Gawrońskiego.

dr hab. prof.UR Kazimierz Maciąg, KNH, IPiD

 

Wykład otwarty - 31 stycznia 2023 r., godz. 17:00, aula główna, bud. A-1:

Dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg "Podkarpacie i Rzeszów w połowie XIX wieku w pamiętniku Franciszka Salezego Gawrońskiego".

Franciszek Salezy Gawroński  (1787–1871) – był żołnierzem armii napoleońskiej i uczestnikiem powstania listopadowego, a także autorem obszernego pamiętnika obejmującego czasy od jego dzieciństwa do roku 1869. Do lat sześćdziesiątych XIX wieku Gawroński był także ważną postacią polskiego życia politycznego i kulturalnego w Krakowie. Był członkiem wielu towarzystw, wybrano go także do Senatu Rzeczpospolitej Krakowskiej. Do grona jego przyjaciół i znajomych należeli przedstawiciele wielkich rodów arystokratycznych. Tematem wykładu będą związki Gawrońskiego z terenem dzisiejszego Podkarpacia, które wielokrotnie odwiedzał notując swoje refleksje związane z rodami ziemiańskimi i rozmaitymi wydarzeniami. Przedstawię m.in. niepublikowane i nieznane fragmenty pamiętnika będące zapisami jego pobytów w Rzeszowie w latach sześćdziesiątych XIX wieku.

 

Wykład otwarty - 24 stycznia 2023 r., godz. 17:00,aula główna, bud. A-1 UR:

Dr Anna Steliga „Salonem plakatu jest ulica” – o fenomenie polskiego plakatu.

Dr Anna Steliga: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-sztuk-pieknych/kadra/dr-anna-steliga

Anna Steliga, Jak „czytać” dzieło sztuki plastycznej?.: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f6f9b991-433a-4585-91a6-470d0e2fdd27/c/10_steliga.pdf

Galeria Plakatu – Polska Szkoła Plakatu: https://www.poster.pl/pl/artysci_plakaty.html

 

Wykład otwarty 17 stycznia 2023 r., godz. 17.00, aula główna, bud. A-.1 UR.

Przed wykładem wystąpi chór „Cantilena” – koncert kolęd.

Dr hab. prof. UR Krzysztof Bochenek "Doktryna prawa narodów Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza"

Grono profesorskie od początku zaistnienia Akademii Krakowskiej włączyło się w tok aktualnych spraw społecz­nych, podejmowało zadania polityczne, wobec których stanęło państwo polskie. Na pierwszym miejscu trzeba tu wymienić opracowanie doktryny Ius gentium, mającej przynieść teoretyczne wsparcie w celu rozwiązania sporu Polski z Krzyżakami. Jej twórcami byli przede wszystkim: Paweł Włodkowic z Brudzenia (ok. 1370–1436) oraz Stanisław ze Skarbimierza (po 1360-1431). Celem kontrakcji ideologicz­nej przeciw Krzyżakom było udowodnienie, że wojna, którą toczy z nimi Polska, jest wojną sprawiedliwą, a ich dzia­łania są zbrodnicze i bezprawne. Polacy na długo przed XVII wiekiem, jak to się uznaje, skonstruowali teorię praw narodów i człowieka.

 

Wykład otwarty - 10 stycznia 2023 r., godz. 17.00, aula główna,  bud. A-1 UR:,

Przed wykładem zostanie podana krótka informacja o projekcie Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej „Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii Covid-19”, w którym w okresie od lutego do listopada 2023 r. może wziąć udział 100 słuchaczy UTW-UR.

Dr hab. prof. UR Małgorzata Martynuska "Krajobraz amerykański (regiony USA wraz z charakterystyką mniejszości etnicznych)"

Martynuska-Malgorzata-biogram.docx: https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/80/Martynuska-Malgorzata-biogram.docx

Małgorzata Martynuska Ph.D.: https://www.ur.edu.pl/en/Import/faculties/malgorzata-martynuska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Macieja Smółki: https://rd-nokir.nauka.uj.edu.pl/documents/143759816/148739848/recenzja_prof_martynuska.pdf/54addc63-ca58-41e8-a340-02c3a5423e7e

 

Wykład otwarty - 13 grudnia 2022 r., godz. 17:00, aula główna, bud. A-1:

dr Andżelina Wolan-Nieroda, mgr Aleksandra Kiper, mgr Anna Wójcik "Metody walki z depresją":

Depresja jest chorobą, która dotyka coraz większe grono ludzi. Według WHO już za dziesięć lat depresja będzie najczęstszą chorobą cywilizacyjną na świecie, wyprzedzając nawet choroby serca. Prezentacja jest poświęcona metodom walki z depresją, skąd się bierze i czemu coraz więcej osób na nią choruje oraz jak sobie z nią radzić?

 

Wykład otwarty - 6 grudnia 2022 r., godz. 17:00, aula główna, bud. A-1 UR:

Przed wykładem zostanie podana krótka informacja o projekcie Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR „Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii Covid-19”, w którym w okresie od lutego do grudnia 2023 r. może wziąć udział m.in. 100 osób z UTW-UR.

mgr Filip Wołoszyn "Fizjologia rozwoju człowieka i starzenia się."

Wykład dotyczyć będzie zagadnień związanych z przemianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi człowieka zachodzącymi przez cały okres życia. Poruszane będą tematy związane z utrzymaniem ogólnego dobrostanu organizmu, a także prewencją i opóźnieniem zmian zachodzących w organizmie przez upływ czasu. Pan magister Filip Wołoszyn jest wykładowcą, prowadzącym działalność naukową i dydaktyczną w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest fizjologiem prowadzącym badania pod kątem chorób metabolicznych oraz zmian zachodzących pod wpływem wysiłku fizycznego. Jest też fizjologiem sportowym współpracującym z zawodnikami różnych dyscyplin z Polski i Europy.

 

Wykład otwarty - 29 listopada 2022 r., godz. 17:00, aula główna, bud. A-1 UR:.

dr hab. Krzysztof Mroczkowski prof. UR "Islam i kultura islamu".

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709229878c28a047390e8b/current

Struktura Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/struktura-muzeum/

Czasopismo muzealne „Aviator Krakowski”: https://muzeumlotnictwa.pl/muzeum/aviator/

 

Wykład otwarty - 22 listopada 2022 r., godz. 17:00, aula główna, bud. A-1 UR:

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec "Kościół wschodni i jego kultura".

Dwuczęściowy wykład dotyczący kulturotwórczej roli Kościoła: Kościół zachodni i jego kultura oraz Kościół wschodni i jego kultura ukazuje chrześcijaństwo jako doktrynę religijną oraz jej hierarchiczną i instytucjonalną strukturę jako jeden z istotnych czynników budujących nową cywilizację i kulturę na terenie Europy. Bazując na pozytywnym dziedzictwie świata antycznego chrześcijaństwo wprowadziło do niego nowe wartości, wartości ewangeliczne a także wypracowało nowe formy rozwoju religijnego – zamiana zewnętrznego rytuału na cześć bóstwa na wewnętrzny osobowy kontakt z Bogiem; społecznego – rodzina chrześcijańska, braterstwo ogólnoludzkie którego fundamentem jest godność człowieka wynikająca z aktu stworzenia aktu wcielenia i aktu zbawienia, stabilizacja; politycznego – idea władzy zakorzeniona w władzy Boga (ale nie pochodząca bezpośrednio od Boga); naukowego – wielopłaszczyznowość poznania ludzkiego (fides, ratio, sensus, affectum, revelatio), uniwersytety jako najdoskonalsza instytucja naukowa, edukacyjna i kształtująca osobowość; moralnego i etycznego opartego na hierarchii wartości naturalnych i nadprzyrodzonych; agrarnego, kulturalnego – doskonalenie tego co naturalne; prawnego – wprowadzenie procesu sądowego i prawa do obrony; budzenie kreatywności i uczenie refleksyjności (ora et labora); humanitarnego – szacunek dla ludzkiego życia i ludzkiej śmierci (ars vivendi et ars moriendi). Chrześcijaństwo zarówno przed podziałami jak i po rozłamie posiada swoje odrębności kultowe i kulturowe, które stanowią bogate dziedzictwo wiary i myśli ludzkiej.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Curriculum Vitae: files/ur/import/Strony-opisowe/CV-ks.-prof.-Stanislaw-Nabywaniec.pdf

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=14622&_k=k4rlfu

Czasopisma humanistyczne – Stanisław Nabywaniec: https://bazhum.muzhp.pl/autor/Nabywaniec/Stanis%25C5%2582aw/

Stanisław Nabywaniec: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Nabywaniec

 

Wykład otwarty - 15 listopada 2022 r., godz. 17:00, bud. A-1, aula główna:

przed wykładem wystąpi chór „Cantilena” - w programie "Pieśni i piosenki patriotyczne".

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, Kościół zachodni i jego kultura.

Dwuczęściowy wykład dotyczący kulturotwórczej roli Kościoła: Kościół zachodni i jego kultura oraz Kościół wschodni i jego kultura ukazuje chrześcijaństwo jako doktrynę religijną oraz jej hierarchiczną i instytucjonalną strukturę jako jeden z istotnych czynników budujących nową cywilizację i kulturę na terenie Europy. Bazując na pozytywnym dziedzictwie świata antycznego chrześcijaństwo wprowadziło do niego nowe wartości, wartości ewangeliczne a także wypracowało nowe formy rozwoju religijnego - zamiana zewnętrznego rytuału na cześć bóstwa na wewnętrzny osobowy kontakt z Bogiem; społecznego - rodzina chrześcijańska, braterstwo ogólnoludzkie którego fundamentem jest godność człowieka wynikająca z aktu stworzenia aktu wcielenia i aktu zbawienia, stabilizacja; politycznego - idea władzy zakorzeniona w władzy Boga (ale nie pochodząca bezpośrednio od Boga); naukowego - wielopłaszczyznowość poznania ludzkiego (fides, ratio, sensus, affectum, revelatio), uniwersytety jako najdoskonalsza instytucja naukowa, edukacyjna i kształtująca osobowość; moralnego i etycznego opartego na hierarchii wartości naturalnych i nadprzyrodzonych; agrarnego, kulturalnego - doskonalenie tego co naturalne; prawnego - wprowadzenie procesu sądowego i prawa do obrony; budzenie kreatywności i uczenie refleksyjności (ora et labora); humanitarnego - szacunek dla ludzkiego życia i ludzkiej śmierci (ars vivendi et ars moriendi). Chrześcijaństwo zarówno przed podziałami jak i po rozłamie posiada swoje odrębności kultowe i kulturowe, które stanowią bogate dziedzictwo wiary i myśli ludzkiej.

Drugą część wykładu - Kościół wschodni i jego kultura - ks. prof. Stanisław Nabywaniec wygłosi 22 listopada 2022 r.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - Curriculum Vitae: files/ur/import/Strony-opisowe/CV-ks.-prof.-Stanislaw-Nabywaniec.pdf

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=14622&_k=k4rlfu(Link do innej strony)

Czasopisma humanistyczne - Stanisław Nabywaniec: https://bazhum.muzhp.pl/autor/Nabywaniec/Stanis%25C5%2582aw/(Link do innej strony)

Stanisław Nabywaniec: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Nabywaniec(Link do innej strony)

 

Wykład otwarty - 8 listopada 2022 r., godz. 17:00, bud. A-1 UR, aula główna:

dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR "Judaizm i kultura żydowska."

Istota judaizmu jako religii monoteistycznej Żydów, którzy dość licznie zamieszkiwali niegdyś na ziemiach polskich, wnosząc wielki wkład w ich rozwój gospodarczy oraz kulturalny. Wskazanie na specyfikę kultury żydowskiej na ziemiach polskich i istniejące do chwili obecnej ślady tej kultury. Pokazanie i omówienie artefaktów dotyczących życia religijnego i kulturalnego Żydów.

Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-historii/struktura/dr-hab-waclaw-wierzbieniec-profur