Wykłady ogólne

Plan wykładów UTW-UR - I sem. 2023/2024:

Wykłady odbywają się  we wtorki o godz. 17.00auli głównej bud. A-1 UR.

 

12.12.2023.

dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek

„Obmyślam świat, wydanie drugie. Biografia literacka Wisławy Szymborskiej”

 

Termin

Temat

Wykładowca

07.11.2023

Kultura i nauka w Galicji.

dr Agnieszka Kawalec

14.11.2023

Podróż koleją w Galicji

dr Dariusz Opaliński

21.11.2023

Ziemiaństwo galicyjskie i jego działalność na przykładzie rodziny Skrzyńskich.

dr hab. prof.UR Beata Lorens

28.11.2023

Kobieta w Galicji.

dr hab. prof.UR Szczepan Kozak

10.10.2023   

dr Maciej Brożyna, Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR

Turystyka kwalifikowana - Korona Europy od Bałkanów po Kaukaz.

17.10.2023

dr Maciej Brożyna, Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR

„Islandia – kraina lodu i ognia.”

24.10.2023

dr hab. prof.UR Elżbieta Rokosz, Instyt. Neofilologii Katedry Anglistyki

„Z wizytą w Arktyce – Grenlandia”.

 

Wykład otwarty - 28 listopada 2023, godz. 17,00, aula główna UR bud. A-1:

dr hab. prof.UR Szczepan Kozak

"Kobieta w Galicji"

Treść wykładu obejmuje wybrane zagadnienia z historii kobiet, takie jak: stanowisko kobiet według prawa cywilnego w XIX wieku, sytuacja kobiet w tym okresie w patriarchalnej rodzinie, role kobiety: córka i narzeczona, matka, żona, kobieta samotna; aktywizacja zawodowa. W okresie tym narodził się ruch feministyczny, poszukujący dla kobiety nowego miejsca w społeczeństwie kapitalistycznym, dążący do równouprawnienia w wielu obszarach (m. in. na rynku pracy czy w życiu politycznym). Galicja, jako obszar, w którym procesy modernizacyjne zachodziły dosyć wolno, z drugiej zaś strony obdarzona pewnymi swobodami, stworzyła specyficzne warunki również dla kobiet.

Wykładowca jest autorem 3 monografii naukowych, 2 edycji źródłowych, około 60 artykułów naukowych, recenzji i wielu innych publikacji. Redaktor i współredaktor monografii zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma „Galicja studia i materiały”, członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Przeworsk- moja ojczyzna”. Przewodniczący Rady Naukowej VIII Kadencji archiwum Państwowego w Przemyślu, członek Komisji ds. Czasopism przy Polskim Towarzystwie Historycznym, członek Rady Muzeum w Przeworsku.

 

Wykład otwarty - 21 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w auli głównej UR, bud. A-1 UR:

dr hab. prof.UR Beata Lorens

"Ziemiaństwo galicyjskie i jego działalność na przykładzie rodziny Skrzyńskich"

Wykładowczyni opowie o życiu codziennym rodzin ziemiańskich w Galicji na przykładzie Skrzyńskich, posiadających swoje dobra na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego (m. in.  Bachórz, Nozdrzec, Harta, Strzyżów, Krościenko Wyżne, Ustrobna) i blisko spokrewnionych z komediopisarzem  Aleksandrem Fredro. Wskaże nam także główne obszary aktywności kobiet i mężczyzn z tej grupy społecznej w XIX wieku, tj. wykształcenie, zajęcia codzienne, działalność publiczną, zainteresowania osobiste.

Pani Beata Lorens jest profesorem w Zakładzie Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Brała udział w 35 międzynarodowych konferencjach organizowanych w Polsce oraz na Ukrainie i Słowacji. Jest autorką 4 książek, współredagowała 3 edycje źródłowe, 7 publikacji zbiorowych, opublikowała ponad 80 artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Naukowej Muzeum Regionalnego w Brzozowie oraz Rad Naukowych czasopism polskich i ukraińskich.

 

Wykład otwarty - 14 listopada 2023 o godz. 17.00 w auli głównej, bud.A-1 UR:

dr Dariusz Opaliński Zakład Historii XIX wieku Instytut Historii UR

"Podróż koleją w Galicji"

Wykładowca opowie o budowie kolei na terenie Galicji, komforcie podróżowania, niebezpieczeństwach wynikających z użytkowania kolei oraz jej wpływie na przemiany modernizacyjne społeczeństwa.

Dariusz Opaliński jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii UR. Jest autorem i współautorem książek o Galicji,  licznych artykułów i monografii poświęconych historii społecznej Galicji, podróży i turystyki oraz transportu, szczególnie kolei i poczty.

 

Wykład otwarty - 7 listopada 2023 r. o godz. 17.00auli głównej, bud. A-1 UR:

dr Agnieszka Kawalec, Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historii UR:

"Kultura i nauka w Galicji"

Podczas wykładu przeniesiemy się do Galicji I poł.XIX wieku i poznamy ówczesne instytucje kultury i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności mecenasów kultury i ich roli w tworzeniu tych instytucji.  Wykładowczyni powie o działalności Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcy Zakładu im. Ossolińskich, kolekcji Henryka Lubomirskiego z Przemyśla oraz Uniwersytetu Lwowskiego.

Dr Agnieszka Kawalec jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii UR. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Rzeszowie, zastępcą redaktora naczelnego pisma „Galicja. Studia i materiały”. Prowadzi  badania nad historią Polski XIX wieku, w szczególności: historii kultury, nauki, historii intelektualnej, biografistyki dziejów Galicji 1772-1918 r. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych, współautorką kilku prac zbiorowych.

 

Wykład otwarty - 24 października 2023 r. o godz. 17.00auli głównej UR, bud. A-1:

dr hab. prof.UR Elżbieta Rokosz, Instyt. Neofilologii Katedry Anglistyki UR

„Z wizytą w Arktyce – Grenlandia”.

Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Elżbiety Rokosz prof. UR. z Kolegium Nauk Humanistycznych UR, jest autorką wielu publikacji naukowych z dziedziny literatury i kultury krajów anglojęzycznych, w szczególności ze współczesnej literatury amerykańskiej oraz adaptacji audiowizualnej tekstów literackich. Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych i współpracuje z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym.

Wykład otwarty - 17 października 2023 r. godz. 17.00, aula główna, bud. A-1 UR:

dr Maciej Brożyna, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej UR

„Islandia- kraina lodu i ognia.”.

 

Wykład otwarty - 10 października 2023 r. godz. 17.00, aula główna, bud. A-1 UR:

dr Maciej Brożyna, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej UR

"Turystyka kwalifikowana - Korona Europy od Bałkanów po Kaukaz."

Wykładowca jest pracownikiem naukowym UR, nauczycielem wychowania fizycznego, ratownikiem WOPR oraz ratownikiem KPP, instruktorem kilku dyscyplin sportowych; prowadzi kursy, szkolenia z zakresu ratownictwa i pomocy przedmedycznej na różnych poziomach zaawansowania. Jest Członkiem Europejskiej Rady Resuscytacji, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego - oddział w Rzeszowie. Jego pasją są podróże, wspinaczka wysokogórska, kajakarstwo,  wędkarstwo. Jest współautorem  unikalnej serii wydawniczej „PRZEZ ŚWIAT”, którą tworzą książki składające się z opisów najbardziej atrakcyjnych regionów świata, od całkiem bliskich po bardzo dalekie.