Zarząd UTW w Rzeszowie

Zarząd UTW-UR na kadencję 2022-2025 został wybrany 7.06.2022 r., a ukonstytuował się 14.06.2022; skład poszerzono 11.01.2023; zmiany zmiany w składzie:  19.04.2023, 20.12.2023 i 7.05.2025.

dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR 17 872 1306  
Danuta Kamieniecka-Przywara Prezes od 7.05.2024 508 941 092 danutaprzywara@op.pl
Maria Suchy
wiceprezes, prezes SPUTW 662 783 049 mariasuchy@o2.pl
Ewa Bożena Wójcik
sekretarz zarządu; koordynator strony internetowej 608 263 252 ebwojcik@wp.pl
Irena Fabiańska koordynator sekcji komputerowej 661 583 751 irusia49@gmail.com
Nawojka Kolijewicz
koordynator sekcji rekreacji sportowo-turystycznej 604 524 548 nawojka@wp.pl
Jadwiga Kowalik
obsługa multimedialna; grafika komputerowa 600 564 107 jaga.kowalik@gmail.com
Jadwiga Kruk
kierownik Klubu Seniora 80+ 511 117 845 jadwigakruk@wp.pl
Anna Leśniowska
koordynowanie sekcji artystyczno-kulturalnej 692 627 822 alesniowski2007@gmail.com
Bernadetta Nowicka-Lassota konsultant ds. prawnych; kierowanie klubem filmu 604 460 155 nowickalassota@gmail.com
Janusz Obarski kierownik klubu fotografii 504 986 627 obarskijanusz@gmail.com
Marta Waczew
koordynator sekcji języków obcych 515 294 794 marta.waczew@wp.pl
Ewa Walicka-Bereś
koordynator wykładów i seminariów 790 416 000 ewaw.beres@gmail.com