Zarząd UTW w Rzeszowie

Zarząd UTW-UR na kadencję 2022-2025 został wybrany 7.06.2022 r., a ukonstytuował się 14.06.2022; skład poszerzono 11.01.2023:

mię i nazwisko funkcja telefon e-mail
dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Pełnomocnik Rektora ds. UTW-UR 17 872 1306  
Małgorzata Siuta Prezes UTW-UR 601 922 499 mbsiuta@wp.pl
Danuta Kamieniecka-Przywara wiceprezes 508 941 092 danutaprzywara@op.pl
Maria Suchy
wiceprezes 662 783 049 mariasuchy@o2.pl
Bernadetta Nowicka-Lassota konsultant ds. prawnych; kierowanie klubem filmu 604 460 155 nowickalassota@gmail.com
Irena Fabiańska koordynator sekcji komputerowej 661 583 751 irusia49@gmail.com
Dorota Kieś kierownik klubu tenisa stołowego 515 981 081 dorotakies@wp.pl
Nawojka Kolijewicz
koordynator sekcji rekreacji sportowo-turystycznej 604 524 548 nawojka@wp.pl
Jadwiga Kowalik
obsługa multimedialna; grafika komputerowa 600 564 107 jaga.kowalik@gmail.com
Jadwiga Kruk
współpraca z chórem i klubem tańca 511 117 845 jadwigakruk@wp.pl
Małgorzata Kuśmierczyk
koordynator sekcji artystyczno-kulturalnej 507 116 781 michkusmierczyk@wp.pl
Anna Leśniowska
kierowanie klubem teatru i melomana 692 627 822 alesniowski2007@gmail.com
Janusz Obarski kierownik klubu fotografii 504 986 627 obarskijanusz@gmail.com
Urban Paweł
koordynator wykładów i seminariów 603 694 634 pawel.urban.ur@gmail.com
Marta Waczew
koordynator sekcji języków obcych 515 294 794 marta.waczew@wp.pl
Ewa Bożena Wójcik

sekretarz zarządu; koordynator strony internetowej;

608 263 252 ebwojcik@wp.pl