Komisja Rewizyjna UTW

Komisja Rewizyjna wybrana na kadencję 2022-2025, 7.06.2022 r.,

Halina Radwańska członek 790 269 641 radwanska.halina@tlen.pl
Maria Sierżęga
przewodnicząca 662 862 529 mariasierzega@gmail.com
Kazimiera Rząsa sekretarz 603 728 866 kazia2011@gmail.com
Zofia Ostrowska-Tor z-ca przewodniczącej 602 655 208 ztor@poczta.onet.pl
Jan Ziąbek
członek 609 382 238 janziabek@wp.pl