Rekrutacja

Rekrutacja mobilność grupowa słuchaczy UTW-UR Bańska Bystrzyca - Słowacja
Aktywny senior w hybrydowym środowisku”
nr projektu 2023-1-PL01-KA122-ADU-000143383

W najbliższym czasie – po świętach Wielkanocnych w zakładce Erasmus+ /Rekrutacja zostanie ogłoszona rekrutacja na wyjazd słuchaczy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Szczegóły wraz z regulaminem i linkiem do rekrutacji zostaną udostępnione słuchaczom UTW-UR oraz będą dostępne w biurze projektu – biurze UTW-UR. Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową i zakładkę Erasmus+.