Sekcja języków obcych

Filtruj wyniki

W II sem. grupy mgr Waldemara Nahurskiego rozpoczynają lektoraty od 4 marca; grupy mgr Agnieszki Nahurskiej - od 11 marca.

Na lektoraty języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego od II sem. - zapisy zainteresowanych u koordynator sekcji.

Zimowe Dni Kultury Austriackiej i Języka Niemieckiego - 14.11.-22.12.2023, godz. 10.30-13.30,; wtorki, środy, piątki..

Zapraszamy zainteresowanych nauką języka na poziomie średnio zaawansowanym.

Lektoraty języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego włoskiego od 6 listopada br.

Zapraszamy zainteresowanych - są wolne miejsca!

Szczegółowe informacje: kol. Marta Waczew, t. 515 294 974.