Dokumenty programowe

Harmonogram projektu „Aktywny senior w hybrydowym środowisku” - nr projektu 2023-1-PL01-KA122-ADU-000143383:

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

1

Przyjazd ekspertów z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

grudzień 2023

2

Mobilność grupowa słuchaczy UTW-UR (Holandia)

kwiecień 2024

3

Mobilność grupowa słuchaczy UTW-UR Słowacja UMB Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

maj-czerwiec 2024

4

Kurs dla słuchaczy UTW-UR – kadry dydaktycznej UR (Hiszpania)

czerwiec-lipiec / sierpień-wrzesień 2024