Sekcja komputerowa

Filtruj wyniki

Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu otrzymanych na zajęcia podręczników, które należy oddać do biura UTW-UR w godzinach jego pracy, do 23 czerwca br.

Po zakończeniu projektu, uczestnicy są zobowiązani do zwrotu otrzymanych na zajęcia podręczników - odbiera je koordynator kursu w biurze UTW-UR w godzinach jego pracy - we wtorki.

Zainteresowani słuchacze winni zgłosić się do kol. Ireny Fabiańskiej, t. 661 583 751, najpóźniej do 15.03.