Klub Seniora 80+

Filtruj wyniki

odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej [UD71]

29.05.2024 godz. 17.00 Klub Turkus: Maria Rudnicka i Jadwiga Buczak.

Pogrzeb 22 kwietnia br. o godz. 12.30 na cmentarzu Wilkowyja.