Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej

Filtruj wyniki

Koordynator sekcji rekreacji sportowo-turystycznej - kol. Nawojka Kolijewicz.

13 lutego br./wtorek/  godz.18.00, aula główna bud. A-1 UR - konsultacje z Seniorami prowadzone przez Kolegium Nauk Medycznych UR.

Zwiedzanie kościoła Św.Krzyża i I Liceum Ogólnokształcącego.

Wolne miejsca w czwartek o godz. 7.00.

Od 18.09. do 14.12.2023 r. w ramach projektu SP UTW ,,Seniorze! Bądź aktywnym mieszkańcem swojego miasta”, dofinansowanego przez Miasto Rzeszów, umowa nr 96/2023/PS z dnia 14.08.2023.

Wycieczka UTW-UR pociągiem do Krakowa w środę 29.11.2023 - grupowe zwiedzanie z przewodnikiem: skarbca, komnat królewskich i  wystawy obrazów. Szczegółowe informacje u koordynator sekcji rekreacji sportowo-turystyczne.

23.11.2023, godz. 17.00, hala lekkoatletyczna UR ul. Cicha - warsztaty!