Stowarzyszenie Przyjaciół UTW

Filtruj wyniki

Tekst - kol. Maria Suchy, zdjęcia kol. Janusz Obarski i Bogusława Krypel.

W ramach projektu SP UTW „Drogi Polaków do niepodległości - Ignacy Paderewski, wielki muzyk i patriota”, koncert chóru "Cantilena" pieśni i piosenek patriotycznych oraz wykład dr hab. prof.UR Edyty Czop.

19 listopada br. godz. 11.00, Filia Biała RDK.

7 listopada 2022 r. UTW-UR gościło w Domu Kultury Nowe Miasto w ramach projektu "Chcesz dożyć lat stu - działaj w UTW!" dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7 listopada br, godz. 10.00, SODK Nowe Miasto.

25.10. godz. 16.00, Filia RDK ul. Dąbrowskiego.

Diagnoza po pandemii COVID-19. Skutki, wyzwania i rekomendacje, wydany przez Radę Naukową Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Tekst - kol. Maria Suchy; zdjęcia - kol. Jan Stachura; prezentacja - kol. Danuta Kamieniecka-Przywara; audycja red. A.Leśniewskiej.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie SP UTW zatwierdziło 8.06.2022 r. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2021.

Tekst kol. Maria Suchy, zdjęcia kol. Jan Stachura.