Osoby współpracujące z Zarządem

Augustynowicz-Tokarska Joanna koordynuje lektoraty nieanglojęzyczne 606 672 918 joanna tokarska@vp.pl
Balicka Teresa księgowość UTW-UR

604 436 804

tbalicka@ur.edu.pl
Chlebowska Małgorzata DKK-UTW

665 810 551

go.chlebowska@op.pl
Domino Halina biuro UTW-UR 664 058 363

hajadom@tlen.pl

Habrat Anna współpraca organizacyjna 608 488 535

ahabrat@o2.pl

Jaworska Krystyna grupa teatralna 604 438 344

kajot53@gmail.com

Kieś Dorota wyjazdy na zawody 515 981 081

dorotakie[email protected]l

Kokoszka Jerzy kierownik chóru 538 385 134 jkokos@ad.com
Krypel Bogumiła kierownik klubu fotografii 607 575 168 bogumila.krypel@onet.pl
Maternia Helena współpraca organizacyjna 889786491 helenamaternia@wp.pl
Niemczak Paweł fotografowanie 602 861 377 niepawel@poczta.onet.pl
Pasternak Krystyna kierownik grupy malarstwa 692 607 319 zuzia.arch@gmail.com
Piasecka Ewa chór Cantilena 664 867 836 ewapia49@o2.pl
Rząsa Kazimiera grupy jogi 603 728 866 kazia2011@gmail.com
Słowik Bożena dyrygentka chóru 607 895 673 b.t.slowiczek@gmail.com
Sońska Ewa kierownik grupy rękodzieła 663196866 ewasonska@gmail.com
Szpunar Eckhardt Dorota współpraca organizacyjna 602 755 796 dorota.eckhardt@gmail.com
Świeca Zdzisław instruktor fotografii 604 599 031 swieca_z@wp.pl
Wilska Ewa kierownik grupy malarstwa 789 372 744 ewapia49@o2.pl
Woźnica Alina współpraca organizacyjna   alza_44@interia.pl
Ziąbek Jan obsługa multimedialna wykładów 609 382 238 janziabek@wp.pl