Tworzenie studiów

 

Wytyczne w sprawie wymaganej dokumentacji wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów:

Wzór harmonogramu studiów od roku akademickiego 2020/2021

Wzór harmonogramu studiów do roku akademickiego 2019/2020