Kierunki studiów prowadzone na UR

 

Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2023/2024

 

Kolegium

Nazwa kierunku

 

Poziom studiów
I, II stopnia, jednolite studia magisterskie

Profil
ogólnoakademicki/praktyczny

Kolegium Nauk Humanistycznych

Archeologia

I

O

Archeologia

II

O

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I

O

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II

O

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I

O

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II

O

Filologia angielska

I

O

Filologia angielska

II

O

Filologia germańska

I

O

Filologia germańska

II

O

Filologia polska

I

O

Filologia polska

II

O

Filologia rosyjska

I

O

Filologia rosyjska

II

O

Filozofia

I

O

Filozofia

II

O

Grafika

JSM

O

Historia

I

O

Historia

II

O

Instrumentalistyka

I

P

Jazz i muzyka rozrywkowa

I

P

Jazz i muzyka rozrywkowa

II

P

Komunikacja międzykulturowa

I

O

Komunikacja międzykulturowa

II

O

Kulturoznawstwo

I

O

Kulturoznawstwo

II

O

Lingwistyka stosowana

I

O

Lingwistyka stosowana

II

O

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

I

O

Malarstwo

JSM

O

Muzeologia

I

P

Muzeologia

II

P

Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski

JSM

P

Polonistyka stosowana

I

O

Sztuki wizualne

I

O

Sztuki wizualne

II

O

Turystyka historyczna i kulturowa

I

O

Turystyka historyczna i kulturowa

II

O

 

Kolegium Nauk Medycznych

Analityka medyczna

JSM

P

Dietetyka

I

P

Dietetyka

I

O

Dietetyka

II

P

Elektroradiologia

I

P

Fizjoterapia

JSM

O

Kierunek lekarski

JSM

O

Pielęgniarstwo

I

P

Pielęgniarstwo

II

P

Położnictwo

I

P

Położnictwo

II

P

Położnictwo pomostowe

I

P

Ratownictwo medyczne

I

P

Turystyka i rekreacja

I

O

Turystyka i rekreacja

II

O

Wychowanie fizyczne

I

O

Wychowanie fizyczne

II

O

Zdrowie publiczne

I

P

Zdrowie publiczne

II

P

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Agroleśnictwo

I

O

Architektura krajobrazu

I

O

Architektura krajobrazu

II

O

Biologia

I

O

Biologia

II

O

Biotechnologia

I

O

Biotechnologia

II

O

Fizyka

II

O

Informatyka

I

O

Informatyka

II

O

Informatyka i ekonometria

I

P

Inżynieria materiałowa

I

O

Inżynieria materiałowa

II

O

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

I

O

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

II

O

Matematyka

I

O

Matematyka

II

O

Mechatronika

I

P

Mechatronika

II

O

Menedżer rozwoju produktu

I

O

Ochrona środowiska

I

O

Ochrona środowiska

II

O

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I

O

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

II

O

Optometria

I

O

Rolnictwo

I

O

Rolnictwo

II

O

Systemy diagnostyczne w medycynie

I

O

Technologia żywności i żywienie człowieka

I

O

Technologia żywności i żywienie człowieka

II

O

Kolegium Nauk Społecznych

Administracja

I

O

Administracja

I

P

Administracja

II

O

Administracja

II

P

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I

P

Bezpieczeństwo wewnętrzne

II

O

Ekonomia

I

O

Ekonomia

II

O

Finanse i rachunkowość

I

O

Finanse i rachunkowość

II

O

Nauki o rodzinie

I

P

Pedagogika

I

O

Pedagogika

II

O

Pedagogika

II

P

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JSM

P

Pedagogika specjalna

JSM

P

Politologia

I

O

Politologia

II

O

Praca socjalna

I

O

Praca socjalna

II

O

Prawo

JSM

O

Psychologia

JSM

P

Socjologia

I

O

Socjologia

II

O

Stosunki międzynarodowe

I

O


Studia europejskie

II O
Studia miejskie
II O