Tworzenie studiów

 

Wytyczne w sprawie wymaganej dokumentacji wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów:

          Załącznik nr 1 do Zarz. 82/2023- wzór pisma przewodniego

          Załącznik nr 2 do Zarz. 82/2023- karta opisu kierunku

 

ARCHIWALNE:

Wzór harmonogramu studiów od roku akademickiego 2020/2021

Wzór harmonogramu studiów do roku akademickiego 2019/2020