Polska Komisja Akredytacyjna

 

Informujemy, że na stronie PKA dostępne są nowe wzory raportów oceny programowej (profil ogólnoakademicki i praktyczny).
https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/wzory-raportow-samooceny/

Link do strony ze stanowiskami interpretacyjnymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej https://www.pka.edu.pl/baza-orzecznictwa-pka/

 


 • Kierunki studiów wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2023/2024:

filologia rosyjska – IV kwartał 2023,

kulturoznawstwo – IV kwartał 2023,

mechatronika – IV kwartał 2023,

logistyka w sektorze rolno-spożywczym – IV kwartał 2023,

fizyka – IV kwartał 2023,

nauki o rodzinie – IV kwartał 2023,

prawo - IV kwartał 2023,

architektura krajobrazu – I kwartał 2024,

biotechnologia – I kwartał 2024,

informatyka – I kwartał 2024,

inżynieria materiałowa – II kwartał 2024,

matematyka – II kwartał 2024,

administracja – II kwartał 2024.

        Wykaz kierunków dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/kierunki-wyznaczone-do-oceny/

 

 • Kierunki studiów wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akad. 2022/2023

          wychowanie fizyczne - IV kwartał 2022 r.

          biologia - I kwartał 2023 r.

          pielęgniarstwo - I kwartał 2023 r.

          turystyka i rekreacja - II kwartał 2023 r.

          sztuki wizualne - II kwartał 2023 r.

          Wykaz kierunków dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/kierunki-wyznaczone-do-oceny/

 

 • Kierunki wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akad. 2021/2022

  fizjoterapia - IV kwartał 2021

  odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - IV kwartał 2021

  praca socjalna - IV kwartał 2021

  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - IV kwartał 2021

  kierunek lekarski - I kwartał 2022

  bezpieczeństwo wewnętrzne - I kwartał 2022

  jazz i muzyka rozrywkowa - I kwartał 2022

  agroleśnictwo - II kwartał 2022

  Wykaz kierunków dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/kierunki-wyznaczone-do-oceny/

 

 

 • Kierunki wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akad. 2020/2021

  jazz i muzyka rozrywkowa – IV kwartał 2020 - odstąpienie od oceny w roku 2020/2021 na mocy Uchwały nr 831/2020 Prezydium PKA z dnia 19 listopada 2020r.

  ekonomia – I kwartał 2021

  grafika – I kwartał 2021

  filologia polska- II kwartał 2021

  położnictwo – II kwartał 2021

  rolnictwo – II kwartał 2021

  technologia żywności i żywienie człowieka – II kwartał 2021

Wykaz kierunków dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej www.pka.edu.pl .


Informacje na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne na stronie http://www.pka.edu.pl

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów UR ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną (wyniki akredytacji)

Zalecenia, rekomendacje i dobre praktyki w raportach z wizytacji PKA (2020-2022)

Zalecenia i dobre praktyki w raportach z wizytacji PKA (2017,2018)