Uzyskane uprawniania do prowadzenia studiów od roku akademickiego 2012/2013 do 30 września 2018 r.


Wydział Biologiczno-Rolniczy

Agroleśnictwo - studia I stopnia

Architektura krajobrazu - studia II stopnia

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia II stopnia

Technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia 

 

Wydział Ekonomii

Finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia

 

Wydział Filologiczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia

Lingwistyka stosowana – studia I stopnia

Polonistyka stosowana I stopnia

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Informatyka i ekonometria - studia I stopnia

Inżynieria materiałowa – studia II stopnia

Inżynieria produkcji - studia II stopnia

Mechatronika - studia II stopnia

Systemy diagnostyczne w medycynie - studia I stopnia

 

Wydział Medyczny

Dietetyka - studia II stopnia

Elektroradiologia – studia I stopnia

Lekarski – studia jednolite magisterskie

Zdrowie publiczne – studia II stopnia

 

Wydział Muzyki

Instrumentalistyka - studia I stopnia

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia I stopnia

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia II stopnia

 

Wydział Pedagogiczny

Nauki o rodzinie - studia II stopnia

 

Wydział Prawa i Administracji

Administracja – studia II stopnia

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia II stopnia

Komunikacja międzykulturowa - studia I stopnia

Muzeologia – studia I stopnia

Muzeologia – studia II stopnia

Praca socjalna — studia II stopnia

Turystyka historyczna i kulturowa – studia I stopnia

Turystyka historyczna i kulturowa – studia II stopnia