Współpraca zewnętrzna

Uniwersytet Rzeszowski jest nastawiony na współpracę w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania z innymi uczelniami i instytucjami. W ramach tej współpracy UR gościł w swoich murach przy różnych okazjach osoby z innych polskich uczelni (m.in. AGH, PRz, UJ, UMK, UW) i przyjął także na wizytę studyjną współprzewodniczącą Komisji ds. równości i różnorodności Uniwersytetu Śląskiego w czerwcu 2023. Pracownicy i studenci UR odbyli w roku akademickim 2022/2023 z wizyty studyjne m.in. w UW i AGH.

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR)

Uniwersytet Rzeszowski jest siedzibą Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości – ogólnopolskiego stowarzyszenia założonego przez rzeczników i rzeczniczki akademickie oraz inne osoby zajmujące się tematyką równościową w polskich uczelniach wyższych. Współpraca w ramach ASBiR jest dla nas szczególnie ważna, gdyż pozwala korzystać z dobrych praktyk wypracowanych w innych polskich uczelniach oraz z wiedzy i doświadczenia, którymi dzielą się członkinie i członkowie Sieci. Współpraca międzyuczelniana pozwala także wypracowywać wspólne standardy postępowania w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem i równym traktowaniem. Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR, jest sekretarzem Zarządu ASBiR.

Porozumienia o współpracy

Rzecznik akademicki jest członkiem European Network of Ombuds in Higher Education oraz na podstawie porozumień dwustronnych współpracuje także w sposób szczególny z:

Rzeczniczką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego (od listopada 2022),

Rzeczniczką praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (od maja 2023),

Rzecznikiem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (od czerwca 2023).