Rzeczniczka Praw Studenta

Wiktoria Bednarz
 
Jestem studentką III roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo w Instytucie Nauk Prawnych.
Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni. Angażuje się w działalność kół naukowych, a także biorę czynny udział w wielu wydarzeniach o charakterze naukowym - przede wszystkim w seminariach i konferencjach.
 
Moim zadaniem, które wynika bezpośrednio z funkcji Rzeczniczki, jest działanie w obronie praw osób studiujących w murach Naszej uczelni.
Dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z tokiem studiów, pozostaję do Waszej dyspozycji. Postaram się podjąć wszelkich działań oraz starań, aby pomóc rozwiązać daną sytuację.
 
Adres e-mail: rzecznikssur@urz.pl
 
Zgodnie z §55 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 listopada 2019 roku do najważniejszych zadań Rzeczniczki Praw Studenta SSUR należy m.in.:
  • przyjmowanie od studentów Uniwersytetu skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej,
  • organizowanie pomocy prawnej dla studentów związanej z tokiem studiów,
  • edukacja studentów w zakresie praw i obowiązków jakie im przysługują w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie praw studenta