Plan Równości Płci

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci jest to dokument przygotowany przez działający pomiędzy 14.12.2021 a 21.06.2022 Zespół ds. opracowania Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Rzeszowskiego i wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora z dnia 21.06.2022 r. Plan określa działania (m. in. badania, spotkania, szkolenia, opracowywanie rekomendacji dot. wybranych kwestii), które będą prowadzone w Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 2022-2024. Za implementację Planu Równości Płci odpowiedzialna jest Pełnomocniczka Rektora UR ds. równego traktowania.

Jednym z powodów opracowywania przez UR dokumentu jest potrzeba wypełnienia wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania takich Planów przez instytucje ubiegające się o środki w programie Horyzont Europa. Posiadanie Planu Równości Płci stanowi od roku 2022 kryterium kwalifikowalności w konkursach programu Horyzont Europa, w których startują także naukowcy z UR.

Osoby, które chciałby uzyskać więcej informacji o Planie Równości Płci są proszone o kontakt z Biurem ds. równego traktowania.

Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dostępny TUTAJ.

Założenia dla nowego Planu Równości Płci dla UR na lata 2025-2027 są dostępne TUTAJ

Sprawozdania: