Szkolenia i warsztaty

W ramach realizacji Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2022-2024 prowadzone są spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty dla osób członkowskich wspólnoty akademickiej. Szkolenia i warsztaty są koordynowane przez Biuro ds. równego traktowania. W roku akademickim 2022/2023 w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach wzięło udział około 300 osób pracujących lub studiujących w UR.

Dotychczas odbyły się m.in.:

  • 17 listopada 2022 r. „Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i dyskryminacji na uczelni” - I edycja całodziennych warsztatów dla studentów. Warsztaty prowadziły ekspertki z Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr Ola Migalska i dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.
  • 30 marca 2023 r. „Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i dyskryminacji na uczelni” - II edycja całodziennych warsztatów dla studentów. Warsztaty prowadziły ekspertki z Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr Ola Migalska i dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.
  • 5 czerwca 2023 r. „Uniwersytecki systemowi wsparcia dla osób pracujących i studiujących w UR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy” - Cztery spotkania informacyjne dla nauczycieli akademickich z poszczególnych Kolegiów (Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Społecznych). Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 26 czerwca 2023 r. „Uniwersytecki systemowi wsparcia dla osób pracujących i studiujących w UR oraz w DLU w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy” - Spotkanie informacyjne dla nauczycieli Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 28 czerwca 2023 r. „Uniwersytecki systemowi wsparcia dla osób pracujących i studiujących w UR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy” - Spotkanie informacyjne dla pracowników UR niebędących nauczycielami akademickimi. Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 28 czerwca 2023 r. „Uniwersytecki systemowi wsparcia dla osób pracujących i studiujących w UR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy” - Spotkania informacyjne dla nauczycieli akademickich UR. Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 13 listopada 2023 r. „Prawa i obowiązki studentów” - Szkolenie dla starościn i starostów roczników organizowane przez Rzeczniczkę Praw Studenta UR. Udział: Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR oraz dr Marcin Subczak, członek Komisji ds. równego traktowania UR.
  • 7 grudnia 2023 r. „Narzędzia do zwalczania dyskryminacji, przemocy, mobbingu i molestowania w uczelni” - Szkolenie dla osób pełniących funkcje kierownicze w UR prowadzili: mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 5 marca 2024 r. „Narzędzia do zwalczania dyskryminacji, przemocy, mobbingu i molestowania w uczelni” - Szkolenie dla osób pełniących funkcje kierownicze w UR prowadzili: mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic, Rzeczniczka Praw Studenta AGH i dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 21 maja 2024 r. „Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu i dyskryminacji na uczelni” - III edycja całodziennych warsztatów dla studentów. Warsztaty prowadziły ekspertki z Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr Ola Migalska i mgr Ewa Stoecker.

Jeśli chcesz być informowany o przyszłych szkoleniach lub warsztatach skontaktuj się z Biurem ds. równego traktowania.