Gdzie szukać informacji?

Czasami osoba pracująca lub studiująca w UR ma problem, z którym nie wie do kogo się zwrócić. Często jest tak, że nie jest jedyną osoba z takim problemem i ścieżka już została wydeptana i można nią podążyć. Poniżej można znaleźć wskazówki gdzie znaleźć kilka takich ścieżek.

Ochrona danych

Wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony danych w UR można uzyskać na stronie Inspektora Ochrony Danych.

Cyberbezpieczeństwo

Sprawami cyberbezpieczeństwa w UR zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa.

Osoby z niepełnosprawnością

Wsparciem dla osób z niepełnosprawnością służy Pełnomocnik Rektora UR ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Prawa cudzoziemców w UR

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UR „prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych” należy do zadań Pełnomocniczki Rektora UR ds. równego traktowania. Więcej informacji TUTAJ.

Osoby z Ukrainy

Informacje dla osób, które w wyniku wojny znalazły się w UR można znaleźć na stronie Uniwersytet Rzeszowski dla Ukrainy.

Osoby LGBT+

Wsparciem dla pracujących i studiujących osób LGBT+, w tym także dla osób transpłciowych i osób niebinarnych, zajmuje się Rzecznik akademicki.

Dyskryminacja

Jeśli szukasz pomocy w sytuacji dyskryminacji lub nierównego traktowania możesz się zwrócić o pomoc do Biura ds. równego traktowania.

Mobbing

Reagowaniem na przypadki mobbingu zajmuje się Pełnomocnik Rektora UR ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji i Komisja, której przewodniczy. Jeśli chcesz porozmawiać by uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie zanim jeszcze złożysz oficjalną skargę może umówić się na spotkanie z Rzecznikiem akademickim.

Molestowanie i molestowanie seksualne

Zgodnie z Wewnętrzną polityką przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w UR, kwestiami molestowania zajmuje się Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji, która rozpatruje i opiniuje oficjalne skargi złożone przez członków wspólnoty Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeśli chcesz porozmawiać by uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie zanim jeszcze złożysz oficjalną skargę może umówić się na spotkanie z Rzecznikiem akademickim.

Związki zawodowe

W UR działają dwa związki zawodowe, a o ich działalności możesz przeczytać TUTAJ.

Wsparcie psychologiczne

Uniwersytet oferuje osobom potrzebującym wsparcie psychologiczne.

Poradnia prawna

Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela bezpłatnych porad prawnych.

Sytuacje konfliktowe

Wspieranie członków wspólnoty uczelni w rozwiązywaniu konfliktów i sporów należy do obowiązków Rzecznika akademickiego.

Kandydaci na studia ze szczególnymi potrzebami

Jeśli nie jesteś osobą studiująca w UR, ale nosisz się z myślą o podjęciu studiów lub właśnie dostałe_aś się na studia i masz pytania dotyczące Twoich szczególnych potrzeb możesz się posłużyć listą powyżej by znaleźć odpowiedzi. Na przykład jeśli jesteś kandydatem z niepełnosprawnością spójrz co piszemy powyżej o osobach z niepełnosprawnością. Możesz także prosić o informacje na stronie poświęconej rekrutacji lub w Biurze ds. równego traktowania.

Sprawy studenckie

Wiele osób – nauczyciele akademiccy, kierownicy kierunków, pracownicy Dziekanatów – udziela studentom informacji i wsparcia. Jeśli jesteś studentem i nie wiesz do kogo się zgłosić, osobą pierwszego kontaktu jest zawsze opiekun roku, który w razie potrzeby pokieruje Cię dalej.

Prawa studenta

Osobą, która organizuje pomoc prawną dla studentów związaną z tokiem studiów jest Rzecznik Praw Studenta SSUR.

Prawa doktoranta

W UR nie ma osobnego rzecznika praw doktoranta, ale jeśli jesteś doktorantem możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika akademickiego, który działa na rzecz całej wspólnoty akademickiej, a więc także na rzecz doktorantów i doktorantek, wspierając stosowanie praw i wartości akademickich.

Samorządność studencka i doktorancka

Zgodnie ze Statutem UR wszyscy studenci UR tworzą Samorząd Studentów UR, a wszyscy doktoranci UR tworzą Samorząd Doktorantów UR. Jeśli studiujesz lub przygotowujesz rozprawę doktorską już jesteś w samorządzie i nie musisz się do niego zapisywać. Jeśli chcesz się mocniej zaangażować w jego prace skontaktuj się z jego organami.