Biuro ds. równego traktowania

Biuro ds. równego traktowania zajmuje się wsparciem organizacyjnym dla działań Rzecznika akademickiego, Pełnomocniczki i Komisji ds. równego tratowania oraz Pełnomocnika i Komisji ds. mobbingu i korupcji. Do Biura możesz się zgłosić jeśli chcesz się umówić z Rzecznikiem albo Pełnomocniczką lub gdy jeszcze nie wiesz do kogo możesz się zgłosić ze swoją sprawą i chciał_a_byś się w tej sprawie doradzić.

Kontakt:

mgr Joanna Puszkar

lic. Renata Ortyl

mgr Marta Budnik-Zgłobiś (urlop)

Biuro ds. równego traktowania
al. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
Budynek A2; pok. 100
tel.: +48 17 872 10 94
e-mail: biuro.rownosci@ur.edu.pl