Spotkania dla społeczności akademickiej

Spotkania otwarte

W ramach realizacji Planu Równości Płci na lata 2022-2024 (działanie 1.8 oraz 3.1) Uniwersytet Rzeszowski organizuje spotkania otwarte dla wszystkich członkiń i członków wspólnoty akademickiej. Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

  • 8 listopada 2022 r. „Kwestia równoważności w Uniwersytecie Warszawskim”, Spotkanie z dr Anną Cybulko, Rzeczniczką akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie było poświęcone działaniom równościowym prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim, funkcjonowaniu wewnętrznych procedur i instytucji UW oraz pierwszemu w Polsce akademickiemu planowi równości płci, przyjętemu właśnie przez UW, którego współautorką jest A. Cybulko.
  • 16 maja 2023 r. „Zmiana uczelni na lepsze”, Spotkanie z Agnieszką Zatyką-Szlachcic, Rzeczniczką Praw Studenta AGH oraz Arturem Lesnerem, Rzecznikiem Równości AGH. Spotkanie było poświęcone działaniom podejmowanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie zwiększania bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób pracujących i studiujących. Rzeczniczka i Rzecznik opowiadali o swojej współpracy, o tym jakie zmiany w AGH zaszły w ostatnich latach, a także o planach na najbliższą przyszłość.
  • 24 października 2023 r. „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów we wspólnocie akademickiej”, spotkanie z dr hab. Ewą Gmurzyńską z Uniwersytetu Warszawskiego. E. Gmurzyńska jest współzałożycielką i członkiem zarządu Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW i kierownikiem Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW, byłą przewodniczącą Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, mediatorem sądowym oraz inicjatorką powołania w UW pierwszego w Polsce rzecznika akademickiego.

Spotkania problemowe

Poza spotkaniami otwartymi Uniwersytet Rzeszowski, w ramach realizacji Planu Równości Płci na lata 2022-2024 (działanie 3.1) organizuje także spotkania dla wybranych kategorii pracowników, doktorantów i studentów służące promowaniu idei równości i różnorodności w życiu akademickim. Dotychczas odbyły się następujące spotkania:

  • 10 maja 2023 r. „Problemy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA)” Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.
  • 28 czerwca 2023 r. „Sytuacja pracowników w wieku przedemerytalnym” Spotkanie prowadził dr Jan Gałkowski, Rzecznik akademicki UR.