OTM - R

_-01.jpg [492.88 KB]

OTM-R oznacza otwartą, przejrzystą i merytoryczną rekrutację naukowców (Open, Transparent and Merit based Recruitment). Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

 Pakiet OTM-R zawiera:

  • analizę korzyści płynących z otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej o kwalifikacje kandydata,
  • zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R,
  • listę kontrolną dla instytucji,
  • wskazówki jak ulepszać proces rekrutacji,
  • przykłady dobrych praktyk.

Wdrożenie zasad OTM-R może mieć znaczący wpływy na zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych, jak również zwiększenie efektywności całego systemu zatrudniania naukowców.

Treść dokumentu OTM-R w języku angielskim

Treść dokumentu OTM-R w języku polskim

Zarządzenie w sprawie polityki zatrudniania na UR  oraz trybu i dokumentacji związanych z zatrudnianiem nauczycieli akademickich.

Załącznik 2

Załącznik 3