Jesteś studentem Erasmusa

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 

GRATULACJE !!!!

Jesteś zakwalifikowana/y na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmusa+ i od tej chwili możemy Cię nazywać (i sam/a również tak możesz myśleć o sobie, szczególnie jak już wyjedziesz) - Studentem Erasmusa. 

Na pewno najważniejszą informacją, która spędza Ci sen z powiek jest stypendium, czyli pieniądze jakie dostaniesz na wyjazd, więc kliknij Zasady podziału stypendium, aby się dowiedzieć.

Ważne są też Zasady realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich

 

A teraz, aby wyjechać musisz trochę poczytać, czyli jeśli jedziesz

- na STUDIA

to pierwszym krokiem będzie wypełnienie aplikacji do uczelni partnerskiej, czyli tej do której się wybierasz i zostałeś zakwalifikowany/a. Trzymaj się terminu złożenia aplikacji czyli najważniejszy jest DEADLINE, bo po ustalonym terminie uczelnia partnerska nie przyjmie Twojego zgłoszenia i możesz stracić niepowtarzalną okazję wyjazdu na stypendium Erasmusa. Zapoznaj się więc z poniższymi informacjami:

Broszurka informacyjna dla zakwalifikowanych studentów

Jeśli na ich stronach jest inny czyli nestandardowy Learning Agreement, to musisz wypełnić jeszcze ten:

Learning AgreementLA - wskazówki, jak wypełnićLA-przewodnik - ang.

Koordynatorzy kierunkowi

 
 
Jeśli już aplikacja została wysłana, czekasz na odpowiedź. Za jakiś czas możesz zapytać w uczelni partnerskiej czy otrzymali Twoją aplikację i czy akceptują Twój przyjazd.
 
Jak otrzymasz list akceptacyjny z uczelni partnerskiej i podpisany Learning Agreement, zgłoś się do Działu Współpracy z Zagranicą po pismo do NFZ, abyś mógł/mogła się ubezpieczyć i otrzymać kartę EKUZ.
 
A co dalej, to znajdziesz pod linkiem Podpisanie umowy przed wyjazdem
 
 

- na PRAKTYKĘ

to pierwszym krokiem będzie kontakt z instytucją przyjmującą i koordynatorem kierunkowym UR w celu przygotowania

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS 2020/2021instrukcjainstrukcja  ang. (Traineeship in digital skills)

Jak otrzymasz list akceptacyjny z instytucji partnerskiej i podpisany Learning Agreement, zgłoś się do Działu Współpracy z Zagranicą po pismo do NFZ, abyś mógł/mogła się ubezpieczyć i otrzymać kartę EKUZ.
 
Przed wyjazdem na praktykę musisz także wykupić:

- Ubezpieczenie zdrowotne - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia (karta EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE). Uczestnik oświadcza, że zna zakres tego ubezpieczenia. Uczestnik został poinformowany, że zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)- dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu pracy w czasie odbywania praktyki Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy).

Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu odbywania praktyki. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia Uczestnikowi takiego ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia, obejmującego szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu pracy. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe powstałe wskutek wypadku w miejscu pracy. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia Uczestnikowi takiego ubezpieczenia.

 

Przed wyjazdem na praktykę musisz dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą:

- kopie ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- oryginał informacji o koncie

A co dalej, to znajdziesz pod linkiem Podpisanie umowy przed wyjazdem

 

KONTAKT:
- Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
Bud. D2, I piętro, pok. 112
35-601 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 71

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studentów UR w celach dydaktycznych (poza programem Erasmus+) - [email protected]ur.edu.pl