Jesteś studentem Erasmusa

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE number - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC number - 984448830, OID number - E10171468

ERASMUS+
 

GRATULACJE !!!!

Jesteś zakwalifikowana/y na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmusa+ i od tej chwili możemy Cię nazywać Studentem Erasmusa+.

Na pewno najważniejszą informacją są pieniądze, jakie dostaniesz na wyjazd, więc dla przypomnienia kliknij tutaj:

Zasady realizacji i finasowania wyjazdów za granicę studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus+

 

A teraz, aby wyjechać musisz trochę poczytać, czyli jeśli jedziesz

- na STUDIA

to pierwszym krokiem po otrzymaniu e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu się na studia będzie napisanie odpowiedzi z potwierdzeniem, że podtrzymujesz decyzję o wyjeździe za granicę. Zostaniesz wówczas nominowany/zgłoszony do uczelni partnerskiej, od której otrzymasz informacje o procedurze aplikacyjnej, czyli jakie dokumenty należy wysłać, aby zostać u nich studentem Erasmusa+.

Aplikacja musi zostać wypełniona rzetelnie wraz z wymaganymi dokumentami. Trzymaj się terminu złożenia aplikacji czyli najważniejszy jest DEADLINE, bo po ustalonym terminie uczelnia partnerska nie przyjmie Twojego zgłoszenia i możesz stracić niepowtarzalną okazję wyjazdu na stypendium Erasmus+.

Najważniejszym dokumentem, jaki należy przygotować jest Porozumienie o programie zajęć, czyli Learning Agreement, w którym wpisujesz przedmioty, jakie będziesz studiować w uczelni partnerskiej. Jeśli ich procedura aplikacyjna przewiduje inny czyli niestandardowy Learning Agreement, to dodatkowo musisz wypełnić jeszcze ten:

Daty na LA muszą być datami pobytu na studiach, a nie datami podróży. Data rozpoczęcia musi być datą pierwszego dnia studiów lub pierwszego dnia, w którym student Erasmusa+ musi pojawić się na uczelni przyjmującej, data zakończenia mniej więcej zakończenie pierwszej sesji egzaminacyjnej. Na zakończenie pobytu student otrzymuje certyfikat, na którym data zakończenia jest datą ostatniego egzaminu +/- parę dni na sprawy administracyjne. Po powrocie stypendium zostaje rozliczone zgodnie z certyfikatem, czyli rzeczywistymi datami pobytu na studiach.

Learning Agreement, LA - wskazówki, jak wypełnić,

Koordynatorzy kierunkowi

 
 
Jeśli już aplikacja została wysłana, czekasz na odpowiedź. Za jakiś czas możesz zapytać w uczelni partnerskiej czy otrzymali Twoją aplikację i czy akceptują Twój przyjazd.
 
Przed wyjazdem na praktykę musisz także wykupić:

- Ubezpieczenie zdrowotne - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia (karta EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE). Uczestnik oświadcza, że zna zakres tego ubezpieczenia. Uczestnik został poinformowany, że zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia, obejmującego szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu pracy. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe powstałe wskutek wypadku w miejscu pracy. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia Uczestnikowi takiego ubezpieczenia.

- sugerowane - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)- dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu pracy w czasie odbywania praktyki Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy).

 

A co dalej, to znajdziesz pod linkiem Podpisanie umowy przed wyjazdem

 
 

- na PRAKTYKĘ

Jeśli wyjeżdżasz do uczelni partnerskiej UR to najpierw musisz zostać nominowany tak jak studenci wyjeżdżający na studia - przeczytaj informacje powyżej.

Jeśli jedziesz do innej instytucji to pierwszym krokiem będzie Twój osobisty kontakt z instytucją przyjmującą i koordynatorem kierunkowym UR w celu przygotowania

- Learning Agreement for Traineeships, instrukcja,

 
Studenci-absolwenci, którzy odbędą praktykę w instytucji innej niż uczelnia muszą uzupełnić przed wyjazdem dokument i przesłać na poniższy adres e-mail - dane do systemu UE.
 
Przed wyjazdem na praktykę musisz także wykupić:

- Ubezpieczenie zdrowotne - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia (karta EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE). Uczestnik oświadcza, że zna zakres tego ubezpieczenia. Uczestnik został poinformowany, że zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)- dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu pracy w czasie odbywania praktyki Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy).

Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu odbywania praktyki. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia Uczestnikowi takiego ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia, obejmującego szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu pracy. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy instytucja przyjmująca zapewnia co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe powstałe wskutek wypadku w miejscu pracy. Jeśli regulacje krajowe nie nakładają na instytucję przyjmującą takiego obowiązku, nie ma ona obowiązku zapewnienia Uczestnikowi takiego ubezpieczenia.

 
A co dalej, to znajdziesz pod linkiem Podpisanie umowy przed wyjazdem

 

KONTAKT:
- Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44
35-959 Rzeszów
 

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: +17 872 15 71