Harmonogram działań

 

WYJAZDY STUDENTÓW w ramach Programu Erasmus+

marzec

- rekrutacja studentów na wyjazd za granicę w kolejnym roku akademickim

koniec kwietnia

- ogłoszenie wyników selekcji studentów wraz z określeniem listy rezerwowej

5-10 maja

- ew. spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd i przekazanie studentom niezbędnych informacji związanych z aplikowaniem na studia

 15-30 maja

- wysyłanie aplikacji i innych dokumentów do uczelni i instytucji partnerskich

maj-sierpień

- ewentualne intensywne kursy językowe organizowane przez UR dla zakwalifikowanych studentów

 lipiec -wrzesień

- przygotowywanie się studentów do wyjazdu na praktykę oraz na studia cząstkowe na semestr zimowy lub cały rok akademicki

- ubezpieczanie się studentów na wyjazd

- podpisywanie umów tydzień przed wyjazdem

- wypłata I raty grantu

 1-30 października

- ewentualna dodatkowa rekrutacja studentów

 styczeń - marzec

- przygotowywanie się studentów do wyjazdu na studia cząstkowe lub na praktyki w semestrze letnim

- ubezpieczanie się studentów na wyjazd

- podpisywanie umów tydzień przed wyjazdem

- wypłata I raty grantu

 listopad-wrzesień

- powrót studentów z praktyk oraz ze studiów cząstkowych

- rozliczanie się z wyjazdu w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz na Wydziale

- wypełnianie ankiet

- wypłata ostatniej raty grantu