Umowa indywidualna Student-UR

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 

Przed wyjazdem za granicę każdy student musi podpisać umowę. Min. 2 tyg. przed wyjazdem należy przyjść do Dział Kształcenia, Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych z następującymi dokumentami:

- kartą EKUZ czyli kartą ubezpieczenia zdrowotnego otrzymanego z NFZ. Przed udaniem się do NFZ po kartę należy przyjść do Działu po zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na wyjazd za granicę

- ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie OC (dot. tylko studentów wyjeżdżających na praktyki)

- potwierdzeniem przyjęcia na studia z uczelni partnerskiej / listem akceptacyjnyjnym / podpisanym Learning Agreement

wypełnionym drukiem z danymi o koncie bankowym studenta.

Studenci, który mają prawo do stypendium socjalnego otrzymują stypendia w złotówkach, dlatego też najlepiej posiadać konto złotówkowe.

Pozostali studenci sami decydują czy założyć konto walutowe w Euro (z UR wychodzi Euro, więc lepiej uniknąć przewalutowania) czy jednak złotówkowe. Należy więc dobrze się zastanowić, jakie i w którym banku założyć konto, aby płacić jak najniższe prowizje lub w ogóle ich nie płacić.

- po podpisaniu umowy student otrzymuje na konto 90% stypendium, pozostałą część po powrocie z zagranicy, dostarczeniu wszystkich dokumentów oraz wypełnieniu ankiet. Stypendium jest ponownie obliczane na podstawie certyfikatu czyli rzeczywistego czasu pobytu studenta za granicą.

KONTAKT:
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
Bud. D2, I piętro, pok. 112
35-601 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 71

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studentów UR w celach dydaktycznych (poza programem Erasmus+) - [email protected]ur.edu.pl