Pliki do pobrania

 

Księga identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Loga Kolegiów i Instytutów

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 20 mm   (format AI - 17 MB)

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - wersja 15 mm   (format AI - 17 MB)

Przykładowe wzory pism - czcionka Constantia   (archiwum RAR - 1,5 MB)

Przykładowe wzory pism - czcionka Corbel   (archiwum RAR - 1,5 MB)

Papier firmowy (format AI - 2,3 MB)

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim 

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim - wersja angielska (in English)

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim - wersja ukraińska

Informator dla kandydatów na studia 2021/2022

Film promocyjny UR 2020

English version (wersja angielska) 2016
 

Logo Uniwersytetu Rzeszowskiego  (ver. 1), (ver. 2), (ver. cdr)

Formularz o otwarcie konta na serwerze pocztowym UR (dla pracowników)

Formularz o otwarcie konta na serwerze pocztowym UR (dla jednostek organizacyjnych)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wniosek na pożyczkę PKZP

Wzór opisu przedmiotu - sylabusa

Sylabus - English version (wersja angielska)

Formularz - podanie na studia podyplomowe

Formularz - podanie na studia doktoranckie

Formularz - podanie do Działu Promocji

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DELEGACJI KRAJOWEJ W SYSTEMIE EOD

 

 

 

PENSUM DYDAKTYCZNE

Zarządzenie nr 34/2021 Rektora UR z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady kadrowej zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

Zadania i zakres działania Komisji Likwidacyjnej

  1. Wniosek o likwidację.
  2. Wniosek o likwidacje druków ścisłego zarachowania.
  3. Upoważnienie - wykaz pracowników Uczelni upoważnionych do wydawania opinii
  4. Protokół Komisji Likwidacyjnej.
  5. Ustalenia Komisji Likwidacyjnej.
  6. Protokół z dokonania fizycznej likwidacji składnika majątkowego.
  7. Potwierdzenie odbioru . 
  8. Protokół wyceny.