Rekrutacja studentów na wyjazd za granicę - Erasmus+

 

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 
 
Dodatkowa REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKĘ ZA GRANICĄ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
w semestrze letnim 2020/2021
 
 
UWAGA! Z powodu pandemii COVID-19 złożenie dokumentów i zakwalifikowanie się na wyjazd nie oznacza automatycznie możliwości skorzystania z programu Erasmus+. Wyjazdy odbędą się w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej. Studia lub praktyka mogą być w formie tradycyjnej, mieszanej lub zdalnej. Dofinansowanie jest możliwe tylko i wyłącznie podczas pobytu za granicą. 

 

STUDENTKO / STUDENCIE Uniwersytetu Rzeszowskiego

Serdecznie zapraszamy Cię do skorzystania z tej wspaniałej możliwości wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ na studia lub praktykę.

 

Jeśli się wahasz i masz wątpliwości zapytaj kolegów / koleżanek - którzy nie bali się nowych wyzwań - o ich doświadczenia z przebywania w międzynarodowym towarzystwie i o korzyści z wyjazdu.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Przed wypełnieniem kwestionariusza on-line należy:

1. Zapoznać się z Zasadami realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich

2. Wybrać uczelnię, na której chce się studiować (zwracając m.in. uwagę na kierunekstopień studiówjęzyk wykładowy) z pliku  Uczelnie partnerskie.

3. Posiadać wypełnione ZAŁĄCZNIKI:

- zaświadczenie z Dziekanatu ze średnią ocen z toku studiów liczoną tak jak do dyplomu

- certyfikat językowy lub opinię lektora z wyszczególnieniem poziomu znajomości języka obcego (nie dotyczy studentów filologii)

opinię merytoryczną pracownika naukowo-dydaktycznego o kandydacie 

- list motywacyjny

opinię promotora (jeśli Student zamierza wyjechać za granicę na swoim ostatnim roku studiów)

- opinię przewodniczącego organizacji studenckiej / opiekuna koła naukowego etc.  (jeśli dotyczy)

- kopię certyfikatu pobytu na studiach lub praktyce w ramach programu Erasmus (jeśli dotyczy)

- opis doświadczeń związanych z krajem, do którego chce się wyjechać (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (jeśli dotyczy)

 

Do kwestionariusza on-line należy wpisać średnią ocen oraz poziom znajomości języka obcego zgodnie z ww. załącznikami

Posiadając ww. załączniki należy wypełnić kwestionariusz on-line.

KWESTIONARIUSZ ON-LINE

KWESTIONARIUSZ ON-LINE (w budowie)

Wydrukowany i podpisany przez studenta kwestionariusz należy dostarczyć wraz z ww. załącznikami oraz zdjęciem do

 - Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
Dworek, Bud. D2, I piętro, pok. 112
tel. 17 872 10 71
35-601 Rzeszów
 
UWAGA!!!!
Niekompletna dokumentacja  lub wypełniona niezgodnie z powyższymi zaleceniami - nie będzie przyjmowana !!
 
Na wszystkie pytania odpowie:
studia, praktyka mgr Aleksandra Dańczyszyn - [email protected] 
Studencie! zadzwoń lu napisz dopiero wtedy, gdy na pewno nie znajdziesz odpowiedzi na tej lub poprzedniej stronie. 
  
Termin składania dokumentów -  16 października 2020
 
UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR 27/20 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa (www.) z pracownikami UR należy się kontaktować wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną.