Uczelnie partnerskie Erasmus+

 
logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)
67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830, OID: E10171468

 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

w ramach programu Erasmus+