Dostawa

ZP/UR/55/2020 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzedaż i dostawę oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzesz

ZP/UR/55/2020 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Sprzedaż i dostawę oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

wstecz