Rekrutacja cudzoziemców

Kandydacie!

Rekrutacja na studia II stopnia po studiach inżynierskich (na semestr letni) rozpoczęła się 19 grudnia 2022 r. i trwa do 14 lutego 2023 r.

Zapisz się już dzisiaj.

 

Informacja dla kandydatów na kierunek BIOTECHNOLOGIA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.  

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj

Informacja dla kandydatów na kierunek FIZYKA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż: fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria medyczna i inżynieria bezpieczeństwa jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek INFORMATYKA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów kierunków studiów innych niż: informatyka, informatyka i ekonometria oraz informatyka stosowana jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów kierunków studiów innych niż: inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż w dziedzinie nauk rolniczych jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek MECHATRONIKA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów kierunków studiów innych niż: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów kierunków studiów innych niż: ochrona środowiska, ekologia i środowisko; biomonitoring; ochrona zasobów przyrodniczych; biologia, oceanografia, biotechnologia; mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zarządzanie zasobami przyrody; ekomiasto, zarządzanie zasobami Ziemi; ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego; jakość i bezpieczeństwo środowiska; zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu; rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria sanitarna; inżynieria ekologiczna; inżynieria i ochrona środowiska; inżynieria i monitoring środowiska; inżynieria kształtowania środowiska, gospodarka przestrzenna; inżynieria geoprzestrzenna; geografia i gospodarka przestrzenna; gospodarka i rozwój zrównoważony; geomonitoring; odnawialne źródła energii; ekologiczne źródła energii; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria odnawialnych źródeł energii; ekoenergetyka; ekobiznes, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja; oraz innych kierunków o podobnych treściach programu studiów  jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż odnawialne źródła energii  i gospodarka odpadami jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek ROLNICTWO II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż w dziedzinie nauk rolniczych jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Informacja dla kandydatów na kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA II stopnia

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia, jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR.

Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.