I rok 2022/2023

Etyka w nauce / Ethic in science

Dydaktyka szkoły wyższej / Higher education teaching

Język nowożytny specjalistyczny - język angielski / Modern language: English for academic purposes

Język nowożytny specjalistyczny - język niemiecki / Modern language: German for academic purposes

Prawo autorskie / Copyright

Komercjalizacja badań naukowych / Commercialization of scientific outcomes

Pozyskiwanie funduszy na badania oraz zarządzanie projektami badawczymi / Raising funds for research and managing research projects

Praktyka zawodowa / Professional practice

Seminaria doktoranckie / Doctoral seminars:

Seminarium doktoranckie dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Sławomir Kadrow / Doctoral seminar prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Seminarium doktoranckie dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Witold Nowak, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Witold Nowak, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Jolanta Pasterska / Doctoral seminar prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Seminarium doktoranckie dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Tomasz Durak, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Andriy Sybirnyy / Doctoral seminar prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Seminarium doktoranckie dr hab. Andrzej Wal, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. n. med. Adam Reich / Doctoral seminar prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Seminarium doktoranckie dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz / Doctoral seminar prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

Seminarium doktoranckie dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Wojciech Cynarski / Doctoral seminar prof. dr hab. Wojciech Cynarski

Seminarium doktoranckie dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Elżbieta Dynia / Doctoral seminar prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Seminarium doktoranckie dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Olga Popowicz / Doctoral seminar prof. dr hab. Olga Popowicz

Seminarium doktoranckie dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

Seminarium doktoranckie dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR, dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR / Doctoral seminar dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR, dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz / Doctoral seminar prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

Pracownie doktorskie / Doctoral laboratories:

Pracownia doktorska dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Sławomir Kadrow / Doctoral laboratory prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Pracownia doktorska dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Witold Nowak, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Witold Nowak, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Jolanta Pasterska / Doctoral laboratory prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Pracownia doktorska dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Tomasz Durak, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Andriy Sybirnyy / Doctoral laboratory prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Pracownia doktorska dr hab. Andrzej Wal, prof. UR, dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Andrzej Wal, prof. UR, dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. n. med. Adam Reich / Doctoral laboratory prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Pracownia doktorska dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz / Doctoral laboratory prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

Pracownia doktorska dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Wojciech Cynarski / Doctoral laboratory prof. dr hab. Wojciech Cynarski

Pracownia doktorska dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab.n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR, dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab.n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR, dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Elżbieta Dynia / Doctoral laboratory prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Pracownia doktorska dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Olga Popowicz / Doctoral laboratory prof. dr hab. Olga Popowicz

Pracownia doktorska dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

Pracownia doktorska dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR / Doctoral laboratory dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

Pracownia doktorska prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz / Doctoral laboratory prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

Przedmioty fakultatywne specjalistyczne / Optional specialist subjects:

Archeologia gór / Archaeology of the mountains

Polityka fiskalna i monetarna / Fiscal and monetary policy

Rola komizmu w systemie wartości estetycznych / The role of comicity in the system of aesthetic values

Specyfika i autonomia nauki historycznej / Specificity and autonomy of history

Rozprawa doktorska od strony formalnej / Doctoral thesis – formal aspects

Metodologia badań literaturoznawczych / Methodology of literary studies

Zastosowanie chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas w analizie związków biochemicznych / Application of chromatography coupled with mass spectrometry in the analysis of biochemical compounds

Mechanika kwantowa stosowana / Applied quantum mechanics

Rola medycyny sądowej w procesie karnym / Tasks of forensic medicine in a criminal trial

Kinantropometria w badaniach naukowych / Kinanthropometry in research

Wybrane formy rehabilitacji: klasyczne, aparaturowe, ruchowe, poznawcze u dzieci / Selected forms of rehabilitation: classic, with the use of apparatus, motor
andcognitive in children

Postępowanie cywilne międzynarodowe / International civil proceedings

Agrotechnika upraw zielarskich / Agrotechnics of herbal crops

Psychologia muzyki / The psychology of music

Współczesne praktyki i strategie artystyczne / Contemporary art strategies

Oksydanty i antyoksydanty w żywności / Food Oxidants and Antioxidants