Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

 

WAŻNE INFORMACJE

 

SYSTEM REKRUTACYJNY - WEJŚCIE

 

  • System rekrutacyjny będzie aktywny od 1 czerwca 2021 r.
  • Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR na rok akademicki 2021/2022 znajdują się na stronie https://www.ur.edu.pl/doktorant/szkola-doktorska/rekrutacja-20212022
  • Uczelnia nie pobiera opłaty za postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR.
  • W przypadku rekrutacji na dwie lub więcej dyscyplin, dokumenty należy złożyć w tylu kompletach na ile dyscyplin kandydat się rekrutował. Dokumenty należy złożyć w opisanych teczkach - imię, nazwisko, nazwa dyscypliny. W przypadku przyjęcia na więcej niż jedną dyscyplinę, kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej dyscypliny i rezygnacji z pozostałych przed rozpoczęciem procesu kształcenia.
  • Po dokonaniu kompletnej rejestracji elektronicznej wymagane dokumenty należy: złożyć osobiście (wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości) lub przesłać (listem poleconym; liczy się data nadania) lub w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.
  • Dokumenty złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą rozpatrywane.
  • Przesłanie zdjęcia (w formie elektronicznej) jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty. Nieprzesłanie zdjęcia nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego.
  • Pytania merytoryczne dotyczące rekrutacji można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numery telefonów: e-mail: [email protected], tel. (17) 872 12 07.
  • Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numery telefonów: e-mail: [email protected], tel. (17) 872 11 73.