Współpraca międzynarodowa / International Cooperation

General information
Maciej Ulita, PhD
Rector's Office Director / Spokesperson
T: 0048 872 11 01
M: 0048 601 199 880

 

Pełnomocnicy Prorektorów ds. Współpracy z Zagranicą / Vice-Rectors’ Plenipotentiaries for International Cooperation

 

Kolegium Nauk Humanistycznych / College of Humanities

dr Jarosław Kinal
e-mail: [email protected]

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych / College of Natural Sciences

dr Maciej Kluz
email:[email protected]

 

Kolegium Nauk Społecznych / College of Social Sciences

dr Dorota Semków
e-mail: [email protected]

 

Kolegium Nauk Medycznych / Medical College

mgr Bożena Kamińska
e-mail: [email protected]