Współpraca międzynarodowa / International Cooperation

 

Pełnomocnicy Prorektorów ds. Współpracy z Zagranicą / Vice-Rectors’ Plenipotentiaries for International Cooperation

 

Kolegium Nauk Humanistycznych / College of Humanities

dr Jarosław Kinal

e-mail: [email protected]

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych / College of Natural Sciences

dr Maciej Kluz

email:[email protected]

 

Kolegium Nauk Społecznych / College of Social Sciences

dr Dorota Semków

e-mail: [email protected]

 

Kolegium Nauk Medycznych / Medical College

mgr Aneta Radaczyńska

e-mail: [email protected]

mgr Bożena Kamińska

e-mail: [email protected]