Umowa studentów

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE number - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC number - 984448830, OID number - E10171468

ERASMUS+

 

Przed wyjazdem za granicę każdy student musi podpisać umowę. Min. 2 tyg. przed wyjazdem należy przyjść do Dział Kształcenia, Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych z następującymi dokumentami:

- kartą EKUZ czyli kartą ubezpieczenia zdrowotnego otrzymanego z NFZ

- ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie OC (obowiązkowe - przy wyjeździe na praktykę, sugerowane - przy wyjeździe na studia)

- potwierdzeniem przyjęcia na studia z uczelni partnerskiej / listem akceptacyjnym / podpisanym Learning Agreement

- oświadczeniem dot. podróży

- wypełnionym drukiem z danymi o koncie bankowym studenta.

Dofinansowanie będzie wypłacane z konta Euro UR, więc najkorzystniej jest posiadać konto dewizowe - Euro. Należy więc dobrze się zastanowić, jakie i w którym banku założyć konto, aby płacić jak najniższe prowizje lub w ogóle ich nie płacić.

- po podpisaniu umowy student otrzymuje na konto 90% stypendium, pozostałą część po powrocie z zagranicy, dostarczeniu wszystkich dokumentów oraz wypełnieniu ankiet. Stypendium jest ponownie obliczane na podstawie certyfikatu czyli rzeczywistego czasu pobytu studenta za granicą.

A teraz kolejny krok prowadzi do - Jesteś już za granicą

 

KONTAKT:
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44
35-959 Rzeszów
 

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: +17 872 15 71