Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prorektor7K7A1928.jpg [8.19 MB]
ds. Studenckich i Kształcenia                                                          

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

tel. 17 872 10 12
e-mail: prorektor.sk@ur.edu.pl   

                                                                                                   

Godziny przyjęć interesantów: 
Poniedziałek: 13.00-15.00
Środa 11.00-15.00